Pressemelding -

Stavanger Kommune vant "ikke for enhver pris"

Stavanger Kommune vant årets pris for å fremme arbeidet med etiske aspekter i innkjøp i offentlig sektor.

På Difis årlige Anskaffelseskonferanse ble ”ikke for enhver pris” tildelt Stavanger Kommune.

Stavanger har både satt etisk handel i system i kommunen og bidratt vesentlig til utviklingen på feltet. Listen legger de gradvis høyere og jobber nå med grundigere oppfølging av leverandørene, å forberede neste nivå av kvalifikasjonskrav og å involvere flere offentlige virksomheter i arbeidet.

- Vi er veldig stolte og kry for denne prisen, det inspirerer til videre arbeid, sier varaordfører i Stavanger Kommune, Bjørg Tysdal Moe

 - Pionér og foregangskommune
Lin Helliesen jobber som innkjøpsrådgiver og fagansvarlig for etisk handel i Stavanger kommune, hun forteller at det er en tidkrevende prosess å gjennomføre etisk handel.

- Det handler om å bygge gode rutiner og å følge opp kravene vi stiller til våre leverandører, sier hun.

 Stavanger kommune er en pioner, en foregangskommune, og et eksempel til etterfølgelse, uttaler juryen.

 - Vi er veldig glad for denne prisen og ser det som en veldig anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort, sier Helliesen.   

 Prisen ”Ikke for enhver pris” deles ut av KLP til en person eller en organisasjon i offentlig sektor som på særskilt måte har arbeidet for å fremme etiske aspekter i leverandørkjeden. Den ble overrakt av direktør for samfunnsansvar i KLP, Eli Bleie Munkelien.

 - Prisen deles ut av KLP og er en av brikkene i vårt arbeid for å fremme arbeidstaker og menneskerettigheter, miljø og arbeidet mot korrupsjon. Dette gjør vi i nært samarbeid med faginstitusjonene på dette området: IEH (Initiativ for Etisk Handel) og Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), sier Munkelien.

Stavanger fikk ”Ikke for enhver pris” for å ha oppfylt alle prisens høye vurderingskriterier:

Sikre solid og kontinuerlig forankring av arbeidet - var den første i landet til å vedta en konkret og forpliktende handlingsplan for etisk handel. De gjennomfører seminar for ansatte som en del av det kontinuerlige forankringsarbeidet. En veileder for ansatte er utarbeidet for å sikre at etisk handel ivaretas i andre kommunale virksomheter

Jobbe aktivt for å innta etiske krav i innkjøp – var landets første virksomhet til å ta i bruk etiske kontraktskrav i2008. Siden har de jobbet målrettet og systematisk med å stille krav og å følge opp kravene. De var også landets første offentlige virksomhet til å anvende kvalifikasjonskrav.

Drive informasjonsarbeid - involverer leverandørene på en svært god måte og deler sine verktøy med andre.

Være pådriver for videreutvikling – her har de hatt en svært sentral rolle, ikke minst gjennom arbeidet med veilederen: ”Etiske krav i offentlige anskaffelser” og utvikling av kvalifikasjonskrav.

Engasjert seg i debatter og stått frem som talsperson på temaet - er uredd og går inn i ukjent terreng for å gjøre seg erfaringer - en ekte pådriver for videreutvikling. Stiller opp som foredragsholder og er en god ambassadør.

Juryen har bestått av:
Magne Paulsrud, konstituert daglig leder i IEH
Jenny Ählström,  seniorrådgiver, Avd. for offentlige anskaffelser i Difi
Grete Solli, spesialrådgiver for samfunnsansvar i Helse Sør Øst som tidligere vinner.
Eli Bleie Munkelien, direktør for samfunnsansvar i KLP.

 

Emner

  • Miljø, energi

Tags

  • ansvarlige investeringer/samfunnsansvar

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 313 milliarder kroner.