Gå videre til innhold

Siste nytt

Pressekontakt

Linda Cathrine Herud

Linda Cathrine Herud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +4740060276

Bevaring gjennom verdiskaping

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.

Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.

Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros
Norge