Gå videre til innhold
Kalbelhuset Notodden

Bilde -

Kalbelhuset Notodden

Kabelhuset innvendig: INNVENDIG: Leilighetene i den gamle transformatorstasjonen får et moderne preg. (Foto: Arild Reinertsen)
  • Lisens: Creative Commons navngivelse
    Med en Creative Commons-lisens, bevarer du din opphavsrett, men tillater andre personer å kopiere og spre ditt verk forutsatt at de navngir deg som opphavsperson. Du tillater andre å kopiere, distribuere, vise, skrive ut og fremføre verket/frembringelsen, samt å lage bearbeidelser basert på dette.
  • Kreditering: Arild Reinertsen
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1200 x 801, 114 KB
Last ned

Pressekontakt

Linda Cathrine Herud

Linda Cathrine Herud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +4740060276

Relatert innhold

Bevaring gjennom verdiskaping

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.

Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.

Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros
Norge