Nyhet -

Jordbruksoppgjøret: Tok imot ordføreropprop

Jordbruksoppgjøret: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk møtte ordførerne fra Tolga og Tynset i dag morges. De overleverte et opprop om jordbruksoppgjøret signert av 212 ordførere.

Ordførerne ba Brekk og regjeringen om å gjøre et krafttak for landbruket nå. De henviste både til den globale matvaresituasjonen og mente Norge har et ansvar for å ta vare på de produksjonsmulighetene som finnes. De viste også til at antall gardsbruk med melkeproduksjon er redusert med 48 prosent de siste 10 årene.

- Jeg er glad for engasjementet dere viser og tror mange bør være det. Dette oppropet skal jeg ta med meg til regjeringskollegiet, sa Brekk. Han sa også at det var naturlig med et slikt engasjement hos mange norske ordførere.

- I mange kommuner er landbruket en svært viktig næring, påpekte landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Emner

  • Politikk