Nyhet -

Mat: Rakfisk fra Valdres er 100 prosent norsk

Mat: I et innslag på Dagsrevyen på NRK lørdag 8. mai kunne man få inntrykk av at all rakfisk som ble produsert i Valdres ble laget av fisk importert fra Danmark. Dette gjelder imidlertid kun en produsent og denne produsenten kan heller ikke kalle produktet sitt for Rakfisk fra Valdres. Rakfisk fra Valdres er en beskyttet betegnelse som garanterer for lokal råvare.

Produsentene av Rakfisk fra Valdres er kjent for å behandle råvaren skånsomt, fra rogn til ferdig filet. Blant annet fisker de ørreten forsiktig ut med håv for å ikke stresse fisken og dermed påvirke smaken på det endelige produktet.

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som gir mulighet til å lovbeskytte produktbetegnelser på næringsmidler som har en spesiell geografisk opprinnelse, tradisjon og særpreg. Merkeordningen er opprettet av Landbruks- og matdepartementet. Den norske ordningen er laget etter mønster av tilsvarende ordninger i EU, og er regulert gjennom en egen forskrift som gjelder alle næringsmidler som faller inn under Matlovens virkeområde.

 

Større matmangfold
Satsingen på merkeordningen er en viktig strategi for å sikre et bedre og større matmangfold på det norske markedet. Et mangfold som er basert på sterke lokale tradisjoner og særegne kvaliteter, og som skal gi grobunn for lokal verdiskaping og optimisme. Norske matprodusenter har her en mulighet til å differensiere seg og markedsføre særpregede merkevarer.

Mat: I et innslag på Dagsrevyen på NRK lørdag 8. mai kunne man få inntrykk av at all rakfisk som ble produsert i Valdres ble laget av fisk importert fra Danmark. Dette gjelder imidlertid kun en produsent og denne produsenten kan heller ikke kalle produktet sitt for Rakfisk fra Valdres.

Emner

  • Yrkesfiske