Nyhet -

Reindrift: Tiltak som kan fremme likestilling

Reindrift: Norske reindriftsamers landsforbund og Staten ved Landbruks- og matdepartementet er i reindriftsavtalen for 2010/2011 blitt enige om å vurdere eksisterende utredningsmateriale knyttet til kvinnerettede tiltak i reindriften. Målet er å foreslå konkret tiltak som kan fremme likestillingen i reindriften.

Det er nedsatt en arbeidsgruppen som skal foreta en gjennomgang og en systematisering av det materialet som foreligger når det gjelder reindriftskvinnenes stilling, hva som er iverksatt av tidligere forslag til tiltak, samt fremme forslag til prioriteringer som skal gjøres i forhold til de forslag som ennå ikke er iverksatt.

Arbeidsgruppens rapport skal legges frem for avtalepartene innen 1. oktober 2010.

Reindrift: Norske reindriftsamers landsforbund og Staten ved Landbruks- og matdepartementet er i reindriftsavtalen for 2010/2011 blitt enige om å vurdere eksisterende utredningsmateriale knyttet til kvinnerettede tiltak i reindriften.

Emner

  • Politikk