Pressemelding -

Landbruk og mat: Utlysing av støtte til organisasjonar

Landbruk og mat: Landbruks- og matdepartementet forvaltar ei tilskotsordning der målet er å støtte organisasjonar som arbeider innanfor landbruks- og matpolitiske satsingsområde. Søknadsfristen er 1. juni 2010.

Støtte blir gitt til organisasjonar innan landbruks- og matområdet som:

  • fremmer klima- og miljøarbeid, næringsutvikling og forbrukarinteresser
  • fremmer forståing og positive haldningar til grøne verdiar hos ungdom spesielt og allmennheita generelt
  • arbeider med likestillingsspørsmål

Landbruk og mat: Landbruks- og matdepartementet forvaltar ei tilskotsordning der målet er å støtte organisasjonar som arbeider innanfor landbruks- og matpolitiske satsingsområde.

Forsidebilde: Ove Bergersen, Samfoto

Emner

  • Politikk