Gå videre til innhold
09-lexus-direct-rear-v07-rgb-859426

Bilde -

09-lexus-direct-rear-v07-rgb-859426

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 11608 x 8708, 8.68 MB
Last ned

Pressekontakt

Jan Christian Holm

Jan Christian Holm

Pressekontakt Lexus General Manager + 47 908 80 482

Relatert innhold

Lexus Norge