Gå videre til innhold
1 av 4 unge shopper på tom lommebok

Nyhet -

1 av 4 unge shopper på tom lommebok

Mange unge kjøper ting de ikke har råd til, og mange gjør ikke opp for seg. Det viser en ny undersøkelse fra Lindorff.

Undersøkelsen ser nærmere på betalingsvaner blant unge, og er gjennomført av Norstat på vegne av Lindorff. 1000 respondenter mellom 18 og 30 år har svart.

Til tross for at de fleste i undersøkelsen hevder de har god kontroll på privatøkonomien, sier 27 prosent av respondentene at de kjøper varer og tjenester de ikke har råd til. Dette er tilfelle for 30 prosent av kvinnene og 25 prosent av mennene.

Kvinner shopper mest, menn får flest inkassovarsler
– Unge folk er omgitt av fristelser på alle kanter. En ny jakke er to tastetrykk unna, og i flere miljøer er det en forventning om at man skal ha det siste av alt fra klær til teknologi. Det resulterer ofte i et høyt forbruk, noe som er spesielt utbredt blant kvinnene i undersøkelsen, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff Norge.

– Smarttelefonen har gjort det enda enklere å handle, og noen drar kredittkortet når kontoen er tom. Det trenger ikke å være galt å bruke kredittkort, men det er viktig å passe på at du klarer å gjøre opp for deg, og ikke bruker over evne, sier Willumsen.

Påvirkes av høyt forbruk og trang økonomi
Ifølge funnene, er det en del unge som sliter med regningene. 31 prosent av de spurte har opplevd å få inkassovarsel, og her er det unge menn som mest utsatt. 34 prosent av menn har opplevd dette, mot 28 prosent av kvinnene.

– Funnene stemmer overens med vår egen statistikk, som viser at kvinner er flinkere til å betale regningene i tide. Det at menn får flere inkassovarsler enn kvinner henger også sammen med at de ofte er hjemmets ”økonomisjef”. De betaler mange av de faste utgiftene, og får regninger i sitt navn. I tillegg kjøper de flere varer som krever en høyere grad av kreditt, som for eksempel elektronikk og bil, sier Willumsen.

– Noen glemmer å betale eller venter på lønn, slik at regningene blir liggende på kjøkkenbordet. Men faktorer som høyt forbruk, uforutsette utgifter og trang økonomi spiller også inn, sier hun.

Ifølge Lindorff utgjør menn 62 prosent av de som får inkassovarsler, mens 38 prosent er kvinner.

Spør mamma og pappa om hjelp hvis det kniper
Undersøkelsen viser videre at over halvparten ville bedt familie eller partner om hjelp hvis de fikk betalingsproblemer. Dette er vanligere enn både å be om betalingsutsettelse og skaffe ekstrajobb.

Slik takler de unge betalingsproblemer – de fem vanligste tiltakene:
1. Ber familie og/eller partner om hjelp: 53 %
2. Spør om betalingsutsettelse: 32 %
3. Skaffer ekstrajobb: 29 %
4. Ber om nedbetalingsavtale: 23 %
5. Låner penger av kjente: 21 %

(Utdrag – flere svaralternativer i undersøkelen)

– Kutt ned på kaffe latte og byturer
Willumsen råder unge som sliter med økonomien til å planlegge økonomien sin godt, redusere forbruket og forsøke å skaffe seg ekstrainntekter.

– Lag et budsjett over faste utgifter, og ta høyde for at det kan komme uforutsette kostnader i tillegg. Videre er det lurt å kutte ned på restaurant- og kafébesøk, kaffe latte og byturer. Her går det ofte mye penger. I tillegg vil jeg råde de unge til å skaffe seg en ekstrajobb, både med tanke på inntekt og verdifull arbeidserfaring. Du kan også tjene inntil 6000 kroner på strøjobber i året skattefritt, sier hun.

Nærmere 50.000 unge har betalingsanmerkning
Ifølge Lindorff´s egne tall, fra Lindorffanalysen for fjerde kvartal 2016, er det for øyeblikket 49.050 unge mellom 20 og 30 år som har betalingsanmerkning; inkassosaker som ikke er blitt betalt, etter gjentatte purringer. Det er en nedgang på 1 prosent fra fjerde kvartal i fjor. Totalt har de 223.744 betalingsanmerkninger - en økning på 4,8 prosent fra samme periode i fjor.

Funn om de unge fra Lindorffanalysen

  • 49.050 unge mellom 20 og 30 år står oppført med betalingsanmerkning i fjerde kvartal 2016 – en nedgang på 1 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor.
  • De har 223.744 betalingsanmerkninger – en økning på 4,8 prosent.
  • Totalt har de utestående krav til en verdi av nærmere 3 milliarder kroner (2968200482 kroner) – en økning på 6 prosent.
  • De unge skylder stadig høyere beløp, mens det er motsatt tendens hos mange av de andre aldersgruppene.
  • Når det gjelder de unge, er det personer mellom 26 og 30 år som skylder mest penger per person – snittkravene ligger på 75.328 kroner, noe som er en økning på 5 prosent. Men økningen er høyest for de mellom 20 og 25 år, som skylder 40.646 kroner – en økning på 9 prosent.
  • Personer mellom 26 og 30 år har flest anmerkninger i snitt per person blant de unge – rundt 5 hver (økning på 5,5 %). De mellom 20 og 25 år har rundt 4 stykker hver (økning på 5,3 %).
  • Personer under 20 år med betalingsanmerkning er i mindretall, og antallet har gått mye den siste tiden (nedgang på 18 prosent). Det gjelder også antall anmerkninger for denne gruppen (nedgang på 25 prosent). De aller yngste med betalingsproblemer skylder imidlertid stadig høyere summer per person, og her er det en økning på 18 prosent.
  • Hvis vi sammenligner Lindorffs tall med SSBs befolknignstall, kommer det frem at 6,3 % av befolkningen mellom 20 og 30 år har betalingsanmerkninger; 1 av 16 unge. Ifølge SSBs tall er det 775.842 personer totalt i denne aldersgruppen, og 49.050 personer i denne aldersgruppen i Lindorffs statistikk over folk med betalingsanmerkning.

Last ned hele Lindorffanalysen på Lindorff.no

Tags

Pressekontakt

Bunny Nooryani

Bunny Nooryani

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør  +47 480 27 575

Relatert materiale

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Lindorff ble etablert i 1898 og er markedsleder i Norge innen fakturering og betaling, kredittopplysning, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp. En vesentlig del av vår kjernevirksomhet er å finne gode løsninger på betalingsutfordringer. Lindorff har ca 650 medarbeidere, fordelt på kontorer i Oslo, Røyken og Trondheim. Lindorff i Norge er datterselskap av Intrum (Intrum Justitia AB).

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er nå bransjens ledende leverandør av tjenester innen kredittadministrasjon. Selskapet er til stede i 24 europeiske land, der 8000 medarbeidere jobber for å fremme en sunn økonomi. I 2017 hadde Intrum en proforma inntekt over 12 måneder på SEK 12,2 milliarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.
For mer informasjon, besøk www.intrum.com eller www.lindorff.com.