Gå videre til innhold
Vår forsiktige optimisme fra forrige kvartal har fått videre fotfeste: Bedring for husholdningene. Det viser årets første utgave av Lindorffanalysen
Vår forsiktige optimisme fra forrige kvartal har fått videre fotfeste: Bedring for husholdningene. Det viser årets første utgave av Lindorffanalysen

Nyhet -

Bedring for husholdningene

Anette Willumsen, Administrerende direktør i Lindorff NorgeDen positive utviklingen for norske husholdninger fortsatte i fjerde kvartal 2016, og de siste 12 månedene har gitt et markant fall på gjennomsnittskravene. Utenfor oljebeltet er det dessuten en nedgang i andel personer med betalingsanmerkning.

Vår forsiktige optimisme fra forrige kvartal har fått videre fotfeste. For denne utgaven av Lindorffanalysen bekrefter den positive utviklingen vi så i tredje kvartal i fjor: Gjennomsnittskravene mot nordmenn som skylder penger blir mindre.

Bare det siste året har gjennomsnittskravene falt med over 13 prosent i Norge. I hovedstaden har gjennomsnittkravet falt med om lag 30 prosent de siste to årene. Dette innebærer at inkassosakene blir mindre alvorlige. Andelen nordmenn med betalingsanmerkning var i fjerde kvartal 2016 om lag uendret sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Det er fortsatt unormalt store regionale forskjeller i veksten i antall betalings- anmerkninger. Andelen av befolkningen med betalingsanmerkning vokser på Sør-Vestlandet, mens tilsvarende andel er uendret eller avtagende i øvrige regioner. Før oljeprisen falt var andelen med betalingsanmerkninger betydelig lavere på Sør-Vestlandet sammenlignet med resten av landet. De regionale forskjellene, målt i nivå, er dermed i ferd med å jevnes mer ut.

Det er en klar sammenheng mellom utviklingen i arbeidsledighet og betalingsvansker. Selv om veksten i arbeids- ledigheten nå viser tegn til å flate ut på Sør-Vestlandet forventer vi betalings- vanskene vil øke i denne regionen i den kommende perioden. Dette kommer av at det tar noe tid før bortfall av inntekter resulterer i betalingsproblemer.

Konkursene fortsetter å øke, men det gjør også antall registrerte selskaper. Konkursandelen er dermed om lag uendret. I fjorårets siste kvartal så vi at enkelte bransjer viste stor fremgang: Eksempelvis var det en bred nedgang i antall konkurser for ulike serviceyrker. Samtidig ser vi fortsatt utfordringer for bygg- og anleggsbransjen og overnatting- og serveringsbransjen, begge har sterk konkursvekst.

Overetablering er trolig en viktig årsak til konkursøkningen i disse bransjene. De geografiske forskjellene er også tydelige når det gjelder konkurser, og igjen er det flere av fylkene i oljebeltet som har den mest negative utviklingen.

- Anette Willumsen, Administrerende direktør i Lindorff AS

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eivind Hustad Evjen

Eivind Hustad Evjen

Pressekontakt Communications Manager B2C PR & Kommunikasjon +47 90635580
Stian Arnesen

Stian Arnesen

Pressekontakt Brand & Communications Director Market Scandinavia +47 97012350

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom