Gå videre til innhold
Morten Trasti er analytiker i Lindorff og har sett nærmere på den regionale utviklingen innen betalingsvansker. - Hedmark har vært skånet for en betydelig økning i gjeldsproblemer, sier han. Foto: Lene Kallum
Morten Trasti er analytiker i Lindorff og har sett nærmere på den regionale utviklingen innen betalingsvansker. - Hedmark har vært skånet for en betydelig økning i gjeldsproblemer, sier han. Foto: Lene Kallum

Nyhet -

Færre med betalingsvansker i Hedmark

Hedmark er et av fylkene med størst nedgang i betalingsvansker. – Hedmark og resten av innlandet har vært skånet for betydelige gjeldsproblemer som en følge av oljenedturen. I tillegg nyter husholdningene godt av lave renter og økt sysselsetting, både i offentlig sektor og trolig også eksportnæringene, sier Morten Trasti, analytiker i Lindorff.

Det kommer frem i Lindorffanalysen, som viser i hvilken grad nordmenn gjør opp gjelden sin. Analysen gir en oversikt over utviklingen innen betalingsanmerkninger; inkassokrav som ikke er betalt, etter gjentatte purringer. Alle tall gjelder for første kvartal 2017, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Størst nedgang på landsbasis
Hedmark er blant fylkene med størst nedgang på landsbasis, både når det gjelder antall personer med betalingsanmerkninger og antall anmerkninger. Det er Oppland som har landets beste utvikling.

I Hedmark har 11.169 personer betalingsanmerkning i første kvartal, noe som er en nedgang på 1,6 prosent fra samme kvartal i fjor. På landsbasis er det en økning på 0,4 prosent.

Videre har folk i Hedmark 58.683 betalingsanmerkninger totalt – en nedgang på 1,4 prosent. Landet som helhet har på sin side en økning på 2,4 prosent.

Det er 250.000 nordmenn som står oppført med betalingsanmerkning, med til sammen 1,3 millioner anmerkninger.

Mindre påvirket av oljenedturen
Betalingsproblemene øker mest i oljefylkene, ifølge Lindorffanalysen.

– Næringslivet i innlandet er lite rettet mot petroleumsvirksomhet. Som en konsekvens av dette har ikke arbeidsmarkedet i innlandet blitt påvirket av oljeprisfallet. Det er en nær sammenheng mellom utviklingen i arbeidsledighet og betalingsvansker, noe oljefylkene har fått merke, sier Trasti.

– Videre nyter innlandet godt av den økonomiske politikken i Norge, som resten av landet. Vi kan takke denne politikken for lavere rentekostnader og økt sysselsetting i offentlig sektor. Dette har dempet de negative konsekvensene av nedgangstidene vi har hatt de tre siste årene, sier han.

Gode tider for norsk eksport
Trasti påpeker også at lavere rente har hatt positiv effekt på norsk eksportvirksomhet. Ifølge analytikeren er dette er en medvirkende årsak til at innlandet opplever en nedgang i betalingsvansker.

– Nå er det gode tider for norsk eksport. Lavere renter har bidratt til at norske kroner over tid har svekket seg mot utenlandsk valuta. Dette har økt lønnsomheten til eksportbedriftene i innlandet. Ifølge Norges Banks regionale nettverk har dette bidratt til at eksportselskapene har økt sysselsettingen, noe som igjen reduserer antall husholdninger med gjeldsproblemer, sier Trasti, som understreker at det også er andre positive tegn på landsbasis.

Arbeidsledigheten flater ut
– Arbeidsledigheten flater ut og oljeinvesteringene øker for første gang på tretten kvartaler. Det betyr at vi sannsynligvis også vil se lavere vekst i nordmenns betalingsproblemer i tiden fremover, sier han.

I Hedmark er det kun 1,9 prosent av arbeidsstyrken som står helt uten jobb, mot landssnittet på 2,6 prosent. Oljefylkene på Sør-Vestlandet trekker opp snittet. Samtlige av landets fylker opplever nå en nedgang i arbeidsledigheten. I Hedmark er nedgangen på 10 prosent i mai, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, ifølge NAV.

Hedmarkinger skylder 3,1 milliarder
Totalt har Hedmarkinger betalingsanmerkninger til en verdi av 3,1 milliarder kroner i første kvartal – en nedgang på 0,5 prosent fra samme kvartal i fjor. På landsbasis øker beløpene med 3,4 prosent.

Hva er en betalingsanmerkning?

  • Inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringer
  • Registreres hos kredittopplysningsbyråene
  • Kan medføre avslag på søknad om bla. bil- og boliglån og kreditt
  • Slettes når man gjør opp 

Se vedlagte Word- og PDF-dokumenter for hhv. fylkesoversikt og hele analysen. Vedlagt er også bilder. Lindorffanalysen kan også lastes ned her

Kategorier

Pressekontakt

Stian Arnesen

Stian Arnesen

Pressekontakt Brand & Communications Director Market Scandinavia +47 97012350

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom