Gå videre til innhold
Arbeidsledigheten er på vei ned, noe som kan bidra til at gjeldsøkningen vil avta i løpet av året, ifølge Lindorffanalysen. Foto:  Pixabay
Arbeidsledigheten er på vei ned, noe som kan bidra til at gjeldsøkningen vil avta i løpet av året, ifølge Lindorffanalysen. Foto: Pixabay

Nyhet -

Flere Rogalendinger får gjeldsproblemer

Stadig flere personer på Sør-Vestlandet sliter med betalingsproblemer. Rogaland har den mest negative utviklingen på landsbasis. I overkant av 18.000 rogalendinger står for øyeblikket oppført med betalingsanmerkning.

Det kommer frem i Lindorffanalysen, som viser i hvilken grad nordmenn gjør opp gjelden sin. Analysen gir en oversikt over utviklingen innen betalingsanmerkninger; inkassokrav som ikke er betalt, etter gjentatte purringer. Alle tall gjelder for første kvartal 2017, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Forverret situasjon i Rogaland
Oljefylkene har den største økningen i antall personer med betalingsanmerkning, med Rogaland i spissen, etterfulgt av Vest-Agder og Hordaland.

I Rogaland har 18.151 personer betalingsanmerkning i første kvartal, noe som er en økning på 4,2 prosent fra samme kvartal i fjor. På landsbasis står 254.429 personer oppført med en slik anmerkning – en økning på 0,4 prosent.

Antall anmerkninger øker i en rekke fylker, også i Rogaland. Rogalendinger har nå 88.029 slike merknader, noe som er en økning på 8,9 prosent. Kun Vest-Agder har en høyere vekst på dette området. Totalt har nordmenn fått 2,4 prosent flere anmerkninger det siste året.

Utflating i arbeidsledigheten skaper optimisme
– Betalingsutfordringene på Sør-Vestlandet har tiltatt de siste årene, som en følge av oljenedturen, hvor konsekvensen har vært høyere arbeidsledighet. Det er en klar sammenheng mellom økonomiske problemer og det å stå uten jobb. Veksten i arbeidsledigheten har flatet ut, men antall personer med betalingsanmerkning øker videre på Sør-Vestlandet, spesielt i Rogaland. Årsaken er at det tar tid før bortfall av inntekt resulterer i en anmerkning, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff.

– Nå er det imidlertid flere piler som peker i riktig retning. Arbeidsledigheten ser ut til å stabilisere seg, og i første kvartal økte oljeinvesteringene etter et sammenhengende fall på tretten kvartaler. Utviklingen innebærer at gjeldsøkningen i Rogaland trolig vil avta i løpet av året, sier hun.

Rogalendinger er tradisjonelt gode betalere
Videre viser Lindorffanalysen at det er store regionale forskjeller.

– På landsbasis er det et sammensatt bilde av gjeldsproblemene. Historisk sett har Rogaland og de andre oljefylkene landets «beste» betalere, fordi andelen av innbyggere med anmerkninger er lavere her enn i de fleste andre fylker. Før oljeprisfallet var det gode tider, og det gjenspeiles i statistikken. Så økte betalingsutfordringene på Sør-Vestlandet, mens situasjonen har vært om lag uendret eller avtagende i andre deler av landet de tre siste årene, sier Willumsen.

– For øyeblikket er det snakk om en regional utjevning. Fylker som tradisjonelt har en høy andel innbyggere med betalingsvansker, gjør det bedre – for eksempel fylker i nord. I fylker som ikke har pleid å slite så mye med gjeldsproblemer, ser vi motsatt trend. Blant annet gjør Rogaland og Hordaland det dårligere i denne statistikken, sier hun.

Rogalendinger skylder 2,5 milliarder kronerTotalt opplever også fylket en betydelig økning når det gjelder utestående beløp. Til sammen har rogalendinger anmerkninger til en verdi av 2,5 milliarder kroner – en økning på 8,7 prosent, som er betraktelig mer enn i de fleste andre fylker og resten av oljebeltet. Til sammen øker beløpene med 3,4 prosent på landsbasis.

De rundt 18.000 rogalendingene som står oppført med betalingsanmerkninger skylder i snitt 136.976 kroner hver i første kvartal. Det er en økning på 4,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Hva er en betalingsanmerkning?

  • Inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringer
  • Registreres hos kredittopplysningsbyråene
  • Kan medføre avslag på søknad om bla. bil- og boliglån og kreditt
  • Slettes når man gjør opp

Kilde:Lindorff / Lindorffanalysen - se vedlagt pdf. Se vedlagt Word-dokument for hele nyheten, inkludert fylkesoversikt. 

Kategorier

Pressekontakt

Marius Parmann

Marius Parmann

Pressekontakt Partner og byråleder, Storm Communications +47 92 06 23 42

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom