Gå videre til innhold
Vi har tatt temperaturen på nordmenns betalingsevne.
Vi har tatt temperaturen på nordmenns betalingsevne.

Nyhet -

Forverring for de beste, bedring for de svakeste

Morten Trasti, Analytiker i Lindorff NorgeFylkene i oljebeltet er blant landets beste betalere, men her er forverringen størst. De svakeste betaler-fylkene Østfold og Finnmark viser på sin side god bedring.

Antall nordmenn med betalingsanmerkninger var marginalt ned fra Q4/15 til Q4/16. Ved utgangen av fjoråret hadde 5,7 prosent av Norges befolkning betalingsanmerkninger.

Økningen var størst i Rogaland og Vest-Agder, med en økning på henholds¬vis 3,7 og 3,1 prosent i Q4/16. Sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Utenfor oljebeltet var antall personer med betalingsanmerkning om lag uendret eller avtagende.

Negativt for oljebeltet...

De geografiske ulikhetene i betalingsevner er avtakende. Andelen med betalingsanmerkning på Sør-Vestlandet har steget det siste året, men nivået er fortsatt lavt i nasjonal sammenheng. Rogaland, Hordaland og Vest-Agder var alle under landssnittet med en andel med betalingsanmerkning på henholds¬vis 4,5, 5,0 og 5,3 prosent. Samtidig er dette fylkene med størst økning i antall betalingsanmerkninger ved utgangen av fjoråret.

… bedring for de svakest

Andelen med betalingsanmerkninger er avtagende i resten av landet. Andelen er fortsatt høyest i Finnmark og Østfold, hvor henholdsvis 7,7 og 7,2 prosent har anmerkninger. Dette er fylker som over tid har hatt en relativt sett lav sysselsettingsrate sammenlignet med andre deler av landet. Østfold har 1,1 prosent lavere andel med betalingsanmerkning i Q4/16 vs Q4/15, mens Finnmark tilsva¬rende har en reduksjon på 2,6 prosent.

Høy sysselsetting gir mindre betalingsproblemer

Fylker med relativt sett høy sysselsettingsrate har en lavere andel av befolkningen med betalingsanmerkning sammenlignet med fylker med en relativt sett lav sysselsettingsrate. Det tar tid før forverringer i arbeidsmarkedet resulterer i betalingsproblemer. Fra Q3/15 til Q3/16 økte arbeidsledigheten markant på Sør-Vestlandet, mens antall personer med betalingsanmerkninger var om lag uendret. Vi forventer derfor at antall personer med betalingsanmerkninger vil fortsette å øke noe på Sør-Vestlandet, selv om arbeidsledigheten ser ut til å stabilisere seg i denne regionen.

- Morten Trasti Analytiker, Lindorff

Vil du lese mer om hvordan det står til med nordmenns betalingsevne og tilstanden blant norske bedrifter? Last ned den nyeste utgaven av Lindorffanalysen her.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Bunny Nooryani

Bunny Nooryani

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør  +47 480 27 575

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.