Gå videre til innhold
Betalingsproblemene blant innbyggerne i oljefylkene fortsetter å øke. Hordaland er blant fylkene med størst vekst i betalingsvansker. Foto: Pixabay
Betalingsproblemene blant innbyggerne i oljefylkene fortsetter å øke. Hordaland er blant fylkene med størst vekst i betalingsvansker. Foto: Pixabay

Nyhet -

Hordaland: Betalingsvanskene øker videre

Stadig flere personer på Sør-Vestlandet sliter med betalingsproblemer. Hordaland er blant fylkene med mest negativ utvikling på landsbasis. I overkant av 22.000 hordalendinger står oppført med betalingsanmerkning.

Det kommer frem i Lindorffanalysen, som viser i hvilken grad nordmenn gjør opp gjelden sin. Analysen gir en oversikt over utviklingen innen betalingsanmerkninger; inkassokrav som ikke er betalt, etter gjentatte purringer. Alle tall gjelder for første kvartal 2017, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Antall hordalendinger med betalingsvansker øker videreOljefylkene har den største økningen i antall personer med betalingsanmerkning, med Rogaland i spissen, etterfulgt av Vest-Agder og Hordaland.

I Hordaland har 22.259 personer betalingsanmerkning i første kvartal, noe som er en økning på 2,6 prosent fra samme kvartal i fjor. På landsbasis står 254.429 personer oppført med en slik anmerkning – en økning på 0,4 prosent.

Antall anmerkninger øker i en rekke fylker, også i Hordaland, men ikke på langt nær så mye som i Rogaland og Agder-fylkene. Hordalendinger har nå 107.843 slike merknader, noe som er en økning på 4,5prosent. Totalt har nordmenn fått 2,4 prosent flere anmerkninger det siste året.

Veksten er mer moderat i Hordaland enn i fylkene lenger sør
– Hordaland har i likhet med resten av Sør-Vestlandet merket konsekvensene av fallende aktivitet i oljebransjen. Dette har igjen ført til en økning i arbeidsledigheten, og etter hvert også en økning i antall personer som har problemer med å betjene gjelden. Det er en klar sammenheng mellom utviklingen i arbeidsledighet og betalingsvansker, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff.

– Hordaland er imidlertid ikke like nært tilknyttet oljebransjen som Rogaland, hvor betalingsutfordringene har vært størst gjennom lavkonjunkturen. Det bidrar til at det er en mer moderat vekst i gjeldsproblemene her. I tillegg har nok den økonomiske politikken, blant annet med lavere rentekostnader og økt sysselsetting i offentlig sektor, gjort at situasjonen ikke har forverret seg ytterligere – både i Hordaland og på landsbasis, sier hun.

Ser positive tegn
Videre understreker Willumsen at det er tegn som kan resultere i en stabilisering av betalingsvanskene fremover.

– Den gode nyheten er at arbeidsledigheten er på vei ned, og i første kvartal økte oljeinvesteringene igjen etter et sammenhengende fall på tretten måneder, sier hun.

Ifølge NAV er det nå færre arbeidsledige i Hordaland enn på samme tid i fjor. 2,9 prosent av arbeidsstyrken i fylket stod helt uten jobb i mai – en nedgang på 9 prosent mot mai i fjor.

– Derfor kan det virke som et paradoks at antall personer med betalingsproblemer øker når arbeidsledigheten faller. Årsaken er trolig at det tar tid før bortfall av inntekt resulterer i en anmerkning. Hvis du har vært uten jobb og slitt økonomisk, går det jo gjerne en stund før man får orden på økonomien igjen. Men den positive arbeidsmarkedsutviklingen i Hordaland innebærer trolig at veksten i antall personer med betalingsanmerkning vil stoppe opp i løpet av året, sier Willumsen.

Pleier å være gode betalere
Ifølge Lindorffanalysen er det et sammensatt bilde av gjeldsproblemene på landsbasis. Historisk sett har Hordaland og de andre oljefylkene landets «beste» betalere, fordi andelen av innbyggere med anmerkninger er lavere her enn i de fleste andre fylker.

– Før oljeprisfallet var det gode tider, og det gjenspeiles i statistikken. Så økte betalingsutfordringene på Sør-Vestlandet, mens situasjonen har vært om lag uendret eller avtagende i store deler av Norge de tre siste årene. For øyeblikket er det snakk om en regional utjevning. Fylker som tradisjonelt har en høy andel innbyggere med betalingsvansker, gjør det bedre – for eksempel fylker i nord. I fylker som ikke har pleid å slite så mye med gjeldsproblemer, ser vi motsatt trend. Blant annet gjør Rogaland og Hordaland det dårligere i denne statistikken, sier Willumsen.

Hordalendinger skylder 3,2 milliarder kronerTotalt har hordalendinger anmerkninger til en verdi av 3,2 milliarder kroner – en økning på 1,6 prosent. På dette området er utviklingen mer positiv enn i de fleste andre fylker, og betydelig bedre enn i resten av oljebeltet. Til sammen øker beløpene med 3,4 prosent på landsbasis.

De rundt 22.000 hordalendingene som står oppført med betalingsanmerkninger skylder i snitt 143.155 kroner hver i første kvartal – en nedgang på 1 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

Hva er en betalingsanmerkning?

  • Inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringer
  • Registreres hos kredittopplysningsbyråene
  • Kan medføre avslag på søknad om bla. bil- og boliglån og kreditt
  • Slettes når man gjør opp

Kilde:Lindorff / Lindorffanalysen - se vedlagt pdf. Se vedlagt Word-dokument for hele nyheten, inkludert fylkesoversikt.

Kategorier

Pressekontakt

Marius Parmann

Marius Parmann

Pressekontakt Partner og byråleder, Storm Communications +47 92 06 23 42

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom