Gå videre til innhold
Bergen - foto Pixabay. Betalingsevnen til Hordalendinger er svekket det siste året. Hordaland har den tredje største økningen på landsbasis når det gjelder antall personer med betalingsanmerkning.
Bergen - foto Pixabay. Betalingsevnen til Hordalendinger er svekket det siste året. Hordaland har den tredje største økningen på landsbasis når det gjelder antall personer med betalingsanmerkning.

Nyhet -

Hordaland: Flere sliter med regningene

LINDORFFANALYSEN UTGAVE 1, 2017
Hordaland; fylkes- og kommuneoversikt

Mens befolkningen som helhet klarer seg bedre, er det stadig flere på Sør-Vestlandet som sliter med betalingsproblemer. I Hordaland står rundt 20.000 personer oppført med betalingsanmerkning. De skylder i overkant av 3 milliarder kroner totalt.

Det kommer frem i Lindorffanalysen, som viser i hvilken grad nordmenn gjør opp gjelden sin. Analysen gir en oversikt over utviklingen innen betalingsanmerkninger; inkassokrav som ikke er betalt, etter gjentatte purringer. Alle tall gjelder for fjerde kvartal 2016, sammenlignet med tilsvarende periode foregående år.

Blant fylkene med dårligst utvikling
Oljefylkene, med Rogaland og Vest-Agder i spissen, har landets mest negative utvikling når det gjelder antall personer med betalingsanmerkninger – etterfulgt av Hordaland, som er nummer tre på denne lista.

I Hordaland har 20.195 personer betalingsanmerkning, noe som er en økning på 1,7 prosent. På landsbasis står 230.991 personer oppført med en slik anmerkning, og dette antallet er uendret det siste året.

Disse kommunene sliter mest
Blant de største kommunene i Hordaland har Fjell, Stord og Askøy den mest negative utviklingen, men en økning på henholdsvis 7,9 prosent, 5,2 prosent og 4,6 prosent i antall personer med betalingsanmerkning. Voss og Bergen har de mest positive tallene, med en nedgang på henholdsvis 2,4 prosent og 0,1 prosent.

Hordalendinger skylder 3 milliarder kroner
Hordaland opplever også en økning når det gjelder antall anmerkninger og utestående beløp, men veksten er mindre enn i resten av oljefylkene. Til sammen har hordalendinger 104.323 anmerkninger – en økning på 5,6 prosent. De har anmerkninger til en verdi av over 3 milliarder kroner – en økning på 2 %. På landsbasis er trenden motsatt, med en nedgang i utestående beløp.

Men, til tross for økningen i betalingsvansker i Hordaland, er Hordaland fortsatt blant fylkene med lavest andel innbyggere med betalingsproblemer; 5 % av det totale innbyggertallet.

Påvirket av oljekrisen
– Utviklingen i Hordaland må ses i sammenheng med arbeidsmarkedet. Hordaland har, i likhet med resten av Sør-Vestlandet, blitt rammet av fallende aktivitet i oljesektoren. Det har igjen resultert i en økning i antall arbeidsledige. Over tid medfører dette dessverre at flere husholdninger får problemer med å betale regningene, sier Morten Trasti, analytiker i Lindorff.

Spesielt negativ utvikling den siste tiden
Antall personer med betalingsanmerkninger i Hordaland har holdt seg ganske stabilt de siste par årene, men i fjerde kvartal var det en tydelig økning.

– Lønnet arbeid er husholdningenes største inntektskilde. Når inntekt faller bort, påvirker det betalingsevnen negativt, noe vi ser i vår statistikk. Det tar imidlertid noe tid før endringer i arbeidsmarkedet synes i betalingsanmerkningstallene. For det første er det mange som har en økonomisk buffer å tære på hvis de mister jobben. For det andre tar det flere måneder fra forfallsdato på fakturaen til man eventuelt får en anmerkning, sier Trasti.

– Ved bortfall av inntekt må husholdningene ofte justere i forbruket sitt, og det kan være veldig uvant. I denne tilpassingsperioden er man spesielt sårbar, og det er større risiko for å få betalingsutfordringer, sier han.

Forventer fortsatt økning
På landsbasis er Hordaland et av fylkene med høyest arbeidsledighet, ifølge NAVs Hovedtall om arbeidsmarkedet for februar. 3,5 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige, noe som er på nivå med Agder-fylkene og Finnmark, og en vekst på 1 prosentpoengra tilsvarende periode i fjor.

– I Hordaland står en ganske høy andel av arbeidsstyrken uten jobb, sammenlignet med øvrige fylker. Samtidig viser Hordaland tegn til en stabilisering, og i flere andre fylker på Sør-Vestlandet er arbeidsledigheten i ferd med å flate ut. Til tross for dette forventer vi at betalingsvanskene vil øke fremover, nettopp fordi det tar tid før bortfall av lønnsinntekter resulterer i betalingsproblemer, sier Trasti.

FAKTA OM BETALINGSVANSKER I HORDALAND:

 • 20.195 personer står oppført med betalingsanmerkning i fjerde kvartal (+1,7 %)
 • 5 % av innbyggerne har betalingsanmerkning (+0,5 %)
 • Totalt 104.323 registrerte betalingsanmerkninger i fylket (+5,6 %)
 • Verdien på anmerkningene ligger på rundt 3 milliarder kroner (+2 %)

Største kommuner i Hordaland – utviklingen i antall personer med betalingsanmerkning:

 • Fjell: 1111 personer med betalingsanmerkning i fjerde kvartal (+7,9 %), tilsvarer 5,4 % av innbyggerne
 • Stord: 734 personer (+5,2 %), tilsvarer 5,1 % av innbyggerne
 • Askøy: 1115 personer (+4,6 %), tilsvarer 5,4 % av innbyggerne
 • Os: 821 personer (+3 %), tilsvarer 5,5 % av innbyggerne
 • Lindås: 545 personer (+2,3 %), tilsvarer 4,7 % av innbyggerne
 • Kvinnherad: 511 personer (+1 %), tilsvarer 5 % av innbyggerne
 • Bergen: 11.464 personer (-0,1 %), tilsvarer 5,2 % av innbyggerne
 • Voss: 407 personer (-2,4 %), tilsvarer 3,6 % av innbyggerne

Disse kommunene i Hordaland har høyest – og lavest – andel innbyggere med betalingsanmerkning:

 • Øygarden og Fjell har den høyeste andelen, på henholdsvis 6,7 % og 6,1 %.
 • Masfjorden har den laveste andelen; 2,7 %, etterfulgt av Fusa og Tysnes, begge med 3 %.

Oversikten tar utgangspunkt i kommuner som har minst tusen innbyggere med ligning i 2016. Landssnittet ligger på 5,7 %.

HVA ER EN BETALINGSANMERKNING?

 • Inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringer
 • Registreres hos kredittopplysningsbyråene
 • Kan medføre avslag på søknad om bla. bil- og boliglån og kreditt
 • Slettes når man gjør opp

Kilde: Lindorffanalysen utgave 1, 2017. Last ned hele analysen på Lindorff.no Se vedlagt for liste med oversikt over utviklingen i alle landets fylker. 

For mer informasjon, kontakt
Stig Inge Eikemo, kommunikasjonsdirektør i Lindorff, stig-inge.eikemo@lindorff.com, mob. 90070384
Lene Kallum, kommunikasjonssjef i Lindorff, lene.kallum@lindorff.com, mob. 99107900

Kategorier

Pressekontakt

Eivind Hustad Evjen

Eivind Hustad Evjen

Pressekontakt Communications Manager B2C PR & Kommunikasjon +47 90635580
Stian Arnesen

Stian Arnesen

Pressekontakt Brand & Communications Director Market Scandinavia +47 97012350

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom