Gå videre til innhold
Nordmenn har ubetalte regninger til en verdi av 37,6 milliarder kroner, ifølge Lindorffanalysen. Foto: iStockphoto
Nordmenn har ubetalte regninger til en verdi av 37,6 milliarder kroner, ifølge Lindorffanalysen. Foto: iStockphoto

Nyhet -

Hver 20. nordmann har betalingsproblemer

231.000 nordmenn står oppført med betalingsanmerkning; inkassosaker som ikke blir betalt, etter gjentatte purringer. Det tilsvarer i underkant av hver 20. nordmann.

Det kommer frem i årets første utgave av Lindorffanalysen, som gis ut kvartalsvis. Analysen ser nærmere på nordmenns betalingsevne – i hvilken grad vi gjør opp regningene våre.

En betalingsanmerkning registreres hos kredittopplysningsbyråene og gjør det blant annet vanskeligere å få bil- og boliglån.

Vi har 1,3 millioner betalingsanmerkninger
Antall personer med en slik anmerkning var uendret i fjerde kvartal 2016, sammenlignet med fjerde kvartal 2015. Alle tall gjelder for denne perioden.

5,7 prosent av den norske befolkningen sliter med regningene sine. Vi har 1,3 millioner betalingsanmerkninger totalt, en økning på 5,8 prosent.

Skylder 37,6 milliarder kroner
Til sammen har vi ubetalte regninger til en verdi av 37,6 milliarder kroner – tilsvarende beløp som for ett år siden.

Oljefylkene, med Rogaland i spissen, har den mest negative utviklingen når det gjelder antall personer med betalingsanmerkning. Det henger sammen med økt arbeidsledighet, som en følge av problemene i oljebransjen.

Problemene er imidlertid størst i Finnmark og Østfold. Disse fylkene har den høyeste andelen innbyggere med anmerkning; henholdsvis 7,7 prosent og 7,2 prosent av de som bor her. I flere av kommunene i Finnmark har hver 10. innbygger betalingsvansker.

Kilde: Lindorffanalysen utgave 1, 2017/ Lindorff.no

For mer informasjon, kontakt
Stig Inge Eikemo, kommunikasjonsdirektør i Lindorff, stig-inge.eikemo@lindorff.com, mob. 90070384
Lene Kallum, kommunikasjonssjef i Lindorff, lene.kallum@lindorff.com, mob. 99107900

Tags

Pressekontakt

Bunny Nooryani

Bunny Nooryani

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør  +47 480 27 575

Relatert materiale

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Lindorff ble etablert i 1898 og er markedsleder i Norge innen fakturering og betaling, kredittopplysning, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp. En vesentlig del av vår kjernevirksomhet er å finne gode løsninger på betalingsutfordringer. Lindorff har ca 650 medarbeidere, fordelt på kontorer i Oslo, Røyken og Trondheim. Lindorff i Norge er datterselskap av Intrum (Intrum Justitia AB).

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er nå bransjens ledende leverandør av tjenester innen kredittadministrasjon. Selskapet er til stede i 24 europeiske land, der 8000 medarbeidere jobber for å fremme en sunn økonomi. I 2017 hadde Intrum en proforma inntekt over 12 måneder på SEK 12,2 milliarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.
For mer informasjon, besøk www.intrum.com eller www.lindorff.com.