Gå videre til innhold
Tromsø - foto Pixabay. Troms har den største nedgangen i antall personer med betalingsvansker på landsbasis, etterfulgt av Oppland, Finnmark og Nordland.
Tromsø - foto Pixabay. Troms har den største nedgangen i antall personer med betalingsvansker på landsbasis, etterfulgt av Oppland, Finnmark og Nordland.

Nyhet -

Nord-Norge: Færre med betalingsproblemer

LINDORFFANALYSEN UTGAVE 1, 2017
Nord-Norge; fylkes- og kommuneoversikt

Innbyggerne i de nordligste fylkene sliter mindre med betalingsproblemer enn for ett år siden, ifølge Lindorffanalysen. – Alle fylkene i nord opplever en bedring. Nordland, Troms og Finnmark er blant fylkene på landsbasis som har størst nedgang i antall personer med betalingsvansker, sier Morten Trasti, analytiker i Lindorff.

Lindorffanalysen viser i hvilken grad nordmenn gjør opp gjelden sin. Analysen gir en oversikt over utviklingen innen betalingsanmerkninger; inkassokrav som ikke er betalt, etter gjentatte purringer. Alle tall gjelder for fjerde kvartal 2016, sammenlignet med tilsvarende periode foregående år.

Størst nedgang på landsbasis
Troms har størst nedgang på landsbasis, etterfulgt av Oppland, deretter Finnmark og Nordland. I Troms står 7702 personer oppført med betalingsanmerkning i fjerde kvartal, noe som er en nedgang på 2,5 prosent. I Finnmark og Nordland har henholdsvis 4584 og 11.448 av innbyggerne en slik anmerkning – en nedgang på henholdsvis 1,9 prosent og 1,8 prosent. Til sammen er det 23.744 av de som bor i Nord-Norge som har betalingsanmerkning, og det er en nedgang på 2,1 prosent.

Ubetalte regninger til en verdi av 3,6 milliarder kroner
Folk i nord hadde ubetalte regninger til en verdi av 3,6 milliarder kroner i fjerde kvartal, en nedgang på 0,8 prosent.

Videre viser analysen at Norges befolkning som helhet klarer seg bedre, men at det er regionale forskjeller. Oljefylkene på Sør-Vestlandet har en spesielt negativ utvikling, noe som påvirker landsstatistikken negativt. Det er 230.991 nordmenn som har betalingsanmerkning, og dette antallet er uendret det siste året.

Men de beste betalerne bor ikke i nord
Til tross for en bedret situasjon i Nord-Norge, ligger alle fylkene i regionen over landssnittet når det gjelder andelen av innbyggerne med betalingsanmerkning. Finnmark har landets dårligste betalere, hvor 7,7 prosent av innbyggerne har én eller flere anmerkninger. Oljefylkene har på sin side landets beste betalere historisk sett, men her har utviklingen vært negativ den siste tiden på grunn av oljekrisen.

– For øyeblikket ser vi tegn til en utjevning av regionale forskjeller. Fylker som tradisjonelt har de dårligste betalerne, som Finnmark, viser tegn til bedring, mens det er en forverring i fylker som tradisjonelt gjør det godt, sier Trasti.

Skjermet for oljekrisen, oppsving i sentrale næringer
– Den positive utviklingen i Nord-Norge har trolig sammenheng med at regionen stort sett er skjermet for problemene i oljebransjen, i tillegg til at rentene har gått ned. Dessuten har næringer som fiske og reiseliv gjort det bra, noe som bidrar til å bevare arbeidsplassene i nord, som igjen lover godt for husholdningenes økonomi. Det er en klar sammenheng mellom arbeidsledighet og betalingsvansker.

Trasti forklarer videre: – Lavere renter har medført at den norske krona over tid har svekket seg mot utenlandsk valuta. Dette har økt lønnsomheten til eksportrettede næringer, som fisk og havbruk. Kronesvekkelsen har også hatt positiv innvirkning på reiselivet, fordi dette innebærer at det blir billigere for utlendinger å feriere i Norge. Samtidig blir det dyrere for nordmenn å reise til utlandet, slik at flere av oss legger ferien til eget land. Ikke minst har lavere renter redusert rentekostnadene til husholdningene, slik at de får mer å rutte med i hverdagen.

Med unntak av Finnmark, ligger Nordland og Troms en god del under landssnittet når det gjelder arbeidsledighet, og alle de nordlige fylkene har en nedgang i arbeidsledigheten, ifølge NAVs Hovedtall om arbeidsmarkedet for februar.

Disse kommunene sliter mest
Fem av de ti kommunene på landbasis hvor folk har dårligst betalingsevne befinner seg i Finnmark; Lebesby, Nordkapp, Båtsfjord, Vardø og Karasjok. I disse kommunene har rundt 1 av 10 innbyggere betalingsanmerkning. Øksnes og Evenes i Nordland har også en svært høy andel innbyggerne en slik anmerkning; henholdsvis 8,7 % og 8,4 % av de som bor her. Det er tatt utgangspunkt i kommuner med minimum tusen innbyggere med ligning i 2016. Se nedenfor for utvidet kommuneoversikt.

Fakta om betalingsvansker:

NORD-NORGE

 • 23.744 av innbyggerne i Nord-Norge står oppført med betalingsanmerkning i fjerde kvartal
  (-2,1 % sammenlignet med tilsvarende periode foregående år, mot uendret landssnitt; 0,0 %). Fylkene i Nord-Norge, samt Oppland, har landets største nedgang i antall personer med betalingsanmerkning.
 • Totalt 119.037 registrerte betalingsanmerkninger i regionen (+2,7 %, mot landssnitt på +5,8 %). Nord-Norge skiller seg ut i positiv forstand når det gjelder utviklingen i antall anmerkninger. Det er riktignok en økning i antall anmerkninger i alle de nordligste fylkene, men veksten er ikke like stor som i de fleste andre av landets fylker.
 • Verdien på ubetalte regninger ligger på rundt 3,6 milliarder kroner (-0,8 %, mot landssnitt på -0,7 %).
 • Finnmark har landets høyeste andel innbyggere med betalingsanmerkning. 5 av de 10 kommunene hvor folk har dårligst betalingsevne befinner seg i Finnmark (se nedenfor).

NORDLAND

 • 11.448 av innbyggerne i Nordland står oppført med betalingsanmerkning i fjerde kvartal (-1,8 % sammenlignet med tilsvarende periode foregående år). Fylket med 4. mest nedgang på landsbasis.
 • 6 % av innbyggerne har betalingsanmerkning (-2,3 %)
 • Totalt 58.583 registrerte betalingsanmerkninger i fylket (+4,0 %)
 • Verdien på ubetalte regninger ligger på rundt 1,7 milliarder kroner (+3 %)

Kommuneoversikt - utviklingen i antall personer med betalingsanmerkning i de største kommunene i Nordland:

 • Bodø: 1976 personer med betalingsanmerkning i fjerde kvartal (-1,5 % sammenlignet med tilsvarende periode foregående år), tilsvarer 5,0 % av innbyggerne.
 • Rana: 1127 personer (-3,8 %), tilsvarer 5,4 % av innbyggerne.
 • Narvik: 933 personer (+0,1 %), tilsvarer 6,3 % av innbyggerne.
 • Vefsa: 571 personer (+0,5 %), tilsvarer 5,4 % av innbyggerne.
 • Vestvågøy: 639 personer (-3,2 %), tilsvarer 7,4 % av innbyggerne.

Det er ganske store kommuneforskjeller. Kommunene i Nordland som har den høyeste andelen av innbyggere med betalingsanmerkninger er: Øksnes (8,7 %), Evenes (8,4 %), Tysfjord (8,1 %), Ballangen (8,0 %), Vestvågøy (7,4 %) og Bø (7,4 %). Disse har den laveste andelen: Hattfjelldal (2,4 %) og Bindal (4,4 %). Oversikten tar utgangspunkt i kommuner hvor over tusen innbyggere står oppført med ligning i 2016.

TROMS

 • 7702 av innbyggerne i Troms står oppført med betalingsanmerkning i fjerde kvartal (-2,5 % sammenlignet med tilsvarende periode foregående år). Størst nedgang på landsbasis.
 • 5,9 % av innbyggerne har betalingsanmerkning (-3,3 %). Størst nedgang på landsbasis også på dette området.
 • Totalt 37.991registrerte betalingsanmerkninger i fylket (+0,5 %). Laveste økningen på landsbasis.
 • Verdien på ubetalte regninger ligger på rundt 1,2 milliarder kroner (- 3,5 %)
 • Verdien på ubetalte regninger ligger på rundt 1,7 milliarder kroner (+3 %)

Kommuneoversikt - utviklingen i antall personer med betalingsanmerkning i de største kommunene i Troms:

 • Tromsø: 3170 personer med betalingsanmerkning i fjerde kvartal (-1,9 % sammenlignet med tilsvarende periode foregående år), tilsvarer 5,5 % av innbyggerne.
 • Harstad: 1110 personer (-3,6 %), tilsvarer 5,8 % av innbyggerne.
 • Lenvik: 634 personer (-1,1 %), tilsvarer 6,7 % av innbyggerne.
 • Måselv: 224 personer (-7,8 %), tilsvarer 4,2 % av innbyggerne.
 • Balsfjord: 306 personer (-6,4 %), tilsvarer 6,6 % av innbyggerne.

Kommunene i Troms som har den høyeste andelen av innbyggere med betalingsanmerkninger er:
Ibestad (8,3 %), Skjervøy (8,0 %), Skånland (7,5 %), Nordreisa (7,4 %) og Karlsøy (7,3 %). Disse har den laveste andelen: Bardu (3,9 %) og Måselv (4,2 %). Oversikten tar utgangspunkt i kommuner hvor over tusen innbyggere står oppført med ligning i 2016.

FINNMARK

 • 4584 av innbyggerne i Finnmark står oppført med betalingsanmerkning i fjerde kvartal (-1,9 % sammenlignet med tilsvarende periode foregående år). Fylket med 3. mest nedgang på landsbasis.
 • 7,7 % av innbyggerne har betalingsanmerkning (-2,6 %). Finnmark har landets dårligste betalere, men fylker har en positiv utvikling den siste tiden. Nest mest nedgang på landsbasis (etter Troms) på dette området.
 • Totalt 22.463 registrerte betalingsanmerkninger i fylket (+3,4 %)
 • Verdien på ubetalte regninger ligger på i underkant av 692 millioner kroner (-1,4 %)

Kommuneoversikt - utviklingen i antall personer med betalingsanmerkning i de største kommunene i Finnmark:

 • Alta: 1101 personer med betalingsanmerkning i fjerde kvartal (-3,4 % sammenlignet med tilsvarende periode foregående år), tilsvarer 7,2 % av innbyggerne.
 • Hammerfest: 549 personer (+3,0 %), tilsvarer 6,8 % av innbyggerne.
 • Sør-Varanger: 523 personer (-3,5 %), tilsvarer 6,5 % av innbyggerne.
 • Vadsø: 261 personer (-1,1 %), tilsvarer 5,6 % av innbyggerne.
 • Porsanger: 251 personer (-2,7 %), tilsvarer 7,8 % av innbyggerne.

Kommunene i Finnmark som har den høyeste andelen av innbyggere med betalingsanmerkninger er: Lebesby (11 %), Nordkapp (10,4 %), Båtsfjord (10,4 %), Vardø (9,1 %) og Karasjok (9,0 %). Disse har den laveste andelen: Vadsø (5,6 %) og Sør-Varanger (6,5 %). Oversikten tar utgangspunkt i kommuner hvor over tusen innbyggere står oppført med ligning i 2016. 

Kilde: Lindorffanalysen utgave 1, 2017. Last ned hele analysen på Lindorff.no Se vedlagt for oversikt over utviklingen i alle fylker i Norge. 

For mer informasjon, kontakt
Stig Inge Eikemo, kommunikasjonsdirektør i Lindorff, stig-inge.eikemo@lindorff.com, mob. 90070384
Lene Kallum, kommunikasjonssjef i Lindorff, lene.kallum@lindorff.com mob. 99107900

Kategorier

Pressekontakt

Eivind Hustad Evjen

Eivind Hustad Evjen

Pressekontakt Communications Manager B2C PR & Kommunikasjon +47 90635580
Stian Arnesen

Stian Arnesen

Pressekontakt Brand & Communications Director Market Scandinavia +47 97012350

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom