Gå videre til innhold
I Østfold sliter 7,2 prosent av innbyggerne med å gjøre opp regningene sine, mot landssnittet på 5,7 %. Det plasserer Østfold på toppen av statistikken over landets dårligste betalere, sammen med Finnmark. Foto: Klaudia Lech
I Østfold sliter 7,2 prosent av innbyggerne med å gjøre opp regningene sine, mot landssnittet på 5,7 %. Det plasserer Østfold på toppen av statistikken over landets dårligste betalere, sammen med Finnmark. Foto: Klaudia Lech

Nyhet -

Østfoldinger er landets nest dårligste betalere

LINDORFFANALYSEN UTGAVE 1, 2017
Østfold – fylkes- og kommuneoversikt

Østfold topper fylkesstatistikken når det gjelder betalingsproblemer blant privatpersoner. Kun Finnmark har en høyere andel av innbyggere som sliter med å gjøre opp regningene sine, men den siste tiden viser de svakeste betaler-fylkene tegn til bedring, ifølge Lindorffanalysen.

I Østfold stod 7,2 prosent av innbyggerne oppført med betalingsanmerkning i fjerde kvartal; inkassokrav som ikke er betalt, etter gjentatte purringer. Det er en nedgang på 1,1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode foregående år. Landssnittet ligger på 5,7 prosent – også her er nedgangen på 1,1 prosent.

Bedring for fylker med de svakeste betalerne
– For øyeblikket ser vi tendenser til en utjevning av regionale forskjeller. Fylker som tradisjonelt har de dårligste betalerne, som Østfold og Finnmark, viser en positiv utvikling, mens det er en forverring i fylker som tradisjonelt gjør det godt. Da tenker jeg først og fremst på oljefylkene på Sør-Vestlandet, sier Morten Trasti, analytiker i Lindorff.

Lindorffanalysen viser i hvilken grad nordmenn gjør opp gjelden sin. Analysen gir en oversikt over utviklingen innen betalingsanmerkninger. Alle tall gjelder for fjerde kvartal 2016, sammenlignet med tilsvarende periode foregående år.

Østfoldinger skylder mindre penger enn før
I Østfold har 16 403 personer betalingsanmerkning, noe som er tilnærmet likt som i samme kvartal i 2015. Antallet har holdt seg stabilt de siste par årene. Totalt skylder østfoldinger i overkant av 2,2 milliarder kroner – en nedgang på 3,2 prosent. Østfold er et av fylkene på landsbasis med høyest nedgang i utestående beløp.

Skjermet for problemene i oljebransjen
– Den positive utviklingen har sammenheng med at fylket stort sett er skjermet for problemene i oljebransjen, som bidrar til økt arbeidsledighet i en del fylker. Østfold har imidlertid lite petroleumsrettet næringsliv sammenlignet med andre fylker. Det er en klar sammenheng mellom arbeidsledighet og betalingsvansker. I Østfold har både antall arbeidsledige og antall personer med betalingsanmerkning har vært omtrent uendret de siste to årene, sier Trasti.

– Rentenedgang har videre medført at norske kroner over tid har svekket seg mot utenlandsk valuta. Dette har gjort eksportvirksomheten, blant annet i Østfold, mer lønnsom – noe som også bidrar til å bevare arbeidsplasser. Lavere renteutgifter har dessuten, isolert sett, gitt husholdningene mer å rutte med i hverdagen, sier han.

Preget av sysselsettingsutfordringer
Men Trasti understreker at Østfold har utfordringer når det gjelder sysselsettingsandelen, og at dette er en medvirkende årsak til at fylket har landets nest dårligste betalere.

– Det er grunn til å tro at betalingsproblemene henger sammen med sysselsettingsraten. Selv om ledigheten i Østfold er forholdsvis lav sett opp mot arbeidsstyrken, er det mange som står utenfor arbeidsmarkedet. For disse er det vanskeligere å komme seg ut av økonomiske problemer enn folk som er i jobb. Blant annet har nedleggelsen av industrivirksomhet i Østfold gjort at det er flere godt voksne som har havnet utenfor arbeidslivet, og som sliter med å komme seg inn igjen, sier Trasti.

Ifølge NAVs Hovedtall om arbeidsmarkedet for februar er 3,3 prosent av arbeidsstyrken i Østfold registrert som helt ledige, noe som er en nedgang på 7 prosent mot tilsvarende periode i fjor. Landssnittet ligger på 3,1 prosent.

Disse kommunene sliter mest
Blant kommunene i Østfold har Eidsberg, Rakkestad og Askim den høyeste andelen av innbyggere med betalingsanmerkning; henholdsvis 8,9 prosent, 8,6 prosent og 8,1 prosent. Deretter følger Aremark (8,0 prosent), Halden (7,7 prosent), Sarpsborg (7,5 prosent) og Trøgstad (7,5 prosent). Moss og Fredrikstad befinner seg noe lenger ned på lista. Her har henholdsvis 7,1 prosent og 6,7 prosent av innbyggerne én eller flere slike anmerkninger. Hvaler (4,5 prosent) og Rygge (6,0 %) har de mest positive tallene. Se utvidet kommuneliste nedenfor.

FAKTA OM BETALINGSVANSKER I ØSTFOLD

Andelen av innbyggerne med betalingsanmerkning på vei ned – skylder lavere beløper:

  • 7,2 % av innbyggerne har betalingsanmerkning i fjerde kvartal (-1,1 % sammenlignet med tilsvarende periode foregående år). Kun Finnmark har en høyere andel; 7,7 %. Landssnittet ligger på 5,7 %.
  • 16.403 personer står oppført med betalingsanmerkning (+0,1 %). På landsbasis har 226.397 personer betalingsanmerkning (uendret; 0,0 %).
  • Totalt 92.512 registrerte betalingsanmerkninger i fylket (+8,0 %). Til sammen har nordmenn i overkant av 1,2 millioner betalingsanmerkninger (+5,8 %).
  • Verdien på anmerkningene i Østfold ligger på i overkant av 2,2 milliarder kroner (-3,2 %). Totalt har nordmenn utestående regninger til en verdi av 37,6 milliarder kroner (-0,7 %).

Kommuneliste Østfold – personer med betalingsanmerkning:

1. Eidsberg: 862 personer med betalingsanmerkning i fjerde kvartal (-3,2 %), tilsvarer 8,9 % av innbyggerne.
2. Rakkestad: 548 personer (+6,2 %), tilsvarer 8,6 % av innbyggerne.
3. Askim: 984 personer (+0,2 %), tilsvarer 8,1 % av innbyggerne.
4. Aremark: 87 personer (-1,1 %), tilsvarer 8,0 % av innbyggerne.
5. Halden: 1874 personer (+7,8 %), tilsvarer 7,7 % av innbyggerne.
6. Sarpsborg: 3226 personer (-1,6 %), tilsvarer 7,5 % av innbyggerne.
7. Trøgstad: 297 personer (-9,5 %), tilsvarer 7,5 % av innbyggerne.
8. Hobøl: 305 personer (-5,0 %), tilsvarer 7,2 % av innbyggerne.
9. Skiptvet: 202 personer (-3,3 %), tilsvarer 7,2 % av innbyggerne.
10. Moss: 1814 personer (-2,6 %), tilsvarer 7,1 % av innbyggerne.
11. Marker: 200 personer (+4,7 %), tilsvarer 7,0 % av innbyggerne.
12. Fredrikstad: 4173 personer (+0,2 %), tilsvarer 6,7 % av innbyggerne.
13. Våler: 273 personer (+8,8 %), tilsvarer 6,7 % av innbyggerne.
14. Råde: 362 personer (+0,8 %), tilsvarer 6,3 % av innbyggerne.
15. Spydeberg: 276 personer (-6,4 %), tilsvarer 6,2 % av innbyggerne.
16. Rygge: 757 personer (+3,1 %), tilsvarer 6,0 % av innbyggerne.
17. Rømskog: 25 personer (uendret), tilsvarer 4,6 % av innbyggerne.
18. Hvaler: 166 personer (-9,8 %), tilsvarer 4,5 % av innbyggerne.

Hva er en betalingsanmerkning?

  • Inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringer
  • Registreres hos kredittopplysningsbyråene
  • Kan medføre avslag på søknad om bla. bil- og boliglån og kreditt
  • Slettes når man gjør opp

Kilde: Lindorffanalysen utgave 1, 2017. Last ned hele analysen på Lindorff.no Se vedlagt dokument for oversikt per fylke på landsbasis. 

For mer informasjon, kontakt
Stig Inge Eikemo, kommunikasjonsdirektør i Lindorff, stig-inge.eikemo@lindorff.com, mob. 90070384
Lene Kallum, kommunikasjonssjef i Lindorff, lene.kallum@lindorff.com, mob. 99107900

Kategorier

Pressekontakt

Eivind Hustad Evjen

Eivind Hustad Evjen

Pressekontakt Communications Manager B2C PR & Kommunikasjon +47 90635580
Stian Arnesen

Stian Arnesen

Pressekontakt Brand & Communications Director Market Scandinavia +47 97012350

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom