Gå videre til innhold
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Nyhet -

Telemarkinger er blant landets dårligste betalere

Innbyggerne i Telemark sliter mindre med å gjøre opp regningene sine enn for ett år siden. Samtidig er Telemark blant fylkene hvor det er flest personer med betalingsproblemer, ifølge Lindorffanalysen.

Lindorffanalysen viser i hvilken grad nordmenn gjør opp gjelden sin. Analysen gir en oversikt over utviklingen innen betalingsanmerkninger. Alle tall gjelder for fjerde kvartal 2016, sammenlignet med tilsvarende periode foregående år.

6,5 prosent av telemarkingene har betalingsanmerkning
I Telemark stod 8 993 personer oppført med betalingsanmerkning i fjerde kvartal; inkassokrav som ikke er betalt, etter gjentatte purringer. Det er en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode foregående år. Totalt har 6,5 prosent av Telemarkingene én eller flere betalingsanmerkninger, noe som er på nivå med Vestfold og en nedgang på 2,1 prosent. Telemark har den fjerde høyeste andelen på landsbasis – kun Finnmark, Østfold og Hedmark har en høyere andel. Landssnittet ligger på 5,7 prosent.

Skånet for problemene i oljebransjen
– Husholdningene i Telemark har klart seg ganske bra gjennom lavkonjunkturen som norsk økonomi har vært inne i de to siste årene. Hovedårsaken er at Telemark har lite petroleumsrettet næringsliv, slik at fylket i stor grad har vært skjermet for problemene i oljebransjen, sier Morten Trasti, analytiker i Lindorff.

– Til sammenligning opplever for eksempel Rogaland og Vest-Agder en økning av personer med betalingsvansker. Dette henger sammen med utviklingen i arbeidsmarkedet, som en følge av problemene i oljefylkene. Det er en nær korrelasjon mellom betalingsvansker og arbeidsledighet. Lønnet arbeid er husholdningenes største inntektskilde. Når inntekt faller bort, påvirker det betalingsevnen negativt, noe vi ser i vår statistikk.

Økt lønnsomhet for eksportvirksomheten
– Videre har Telemark en relativt stor andel tradisjonelle eksportbedrifter, og nå er det gode tider for norsk eksport. Lavere renter har bidratt til at norske kroner over tid har svekket seg mot utenlandsk valuta. Dette har økt lønnsomheten til eksportbedriftene i Telemark. I tillegg har rentenedgangen, isolert sett, gitt husholdningene mer å rutte med i hverdagen, sier han.

Men Telemark har lav sysselsettingsrate
Når det gjelder fylkets høye andel av personer med betalingsanmerkning, har Trasti følgende forklaring:

– Telemark har en nokså lav sysselsettingsrate, sammenlignet med øvrige fylker. Det er altså en ganske stor andel av innbyggerne som står utenfor arbeidslivet. Sysselsettingsraten er om lag fire prosentpoeng lavere i Telemark enn for landet som helhet. Personer som er i jobb har lettere for å komme seg ut av økonomiske problemer, sier Trasti.

NAVs Hovedtall om arbeidsmarkedet for februar viser videre at 3,5 prosent av arbeidsstyrken i Telemark registrert som helt ledige, noe som er en nedgang på 8 prosent mot tilsvarende periode i fjor. Landssnittet ligger på 3,1 prosent. Med unntak av Hordaland og Aust-Agder er Telemark blant fylkene med høyest arbeidsledighet.

Skylder høyere beløp
Totalt har telemarkingene ubetalte regninger til en verdi av i underkant av 1,4 milliarder kroner, noe som er en økning på 3,7 prosent. Antall anmerkninger øker også. For øyeblikket har de rundt 50.000 betalingsanmerkninger – en økning på 6,2 prosent. På disse områdene skiller Telemark seg ut i negativ forstand sammenlignet med landssnittet.

– Selv om det er færre telemarkinger med betalingsanmerkning enn for ett år siden, har de fått flere anmerkninger siden den gang. I tillegg skylder de høyere beløp. Det tyder på at personene som sliter, har større enkeltutfordringer enn tidligere, sier Trasti.

Disse kommunene sliter mest – Skien på topp
Blant kommunene i Telemark har Skien, Notodden, Porsgrunn og Kragerø den høyeste andelen av innbyggerne med betalingsanmerkning; henholdsvis 7,4 prosent, 7,2 prosent, 7,0 % og 6,9 %. Vilje, Nissedal og Fyresdal har de mest positive tallene, hvor henholdsvis 4,2 %, 4,1 % og 3,8 % av innbyggerne har betalingsanmerkning. Se utvidet kommuneliste nedenfor.

FAKTA OM BETALINGSVANSKER I TELEMARK: 

Blant landets dårligste betalere, men tegn til bedring

  • 6,5 % av innbyggerne har betalingsanmerkning i fjerde kvartal (-2,1 % sammenlignet med tilsvarende periode foregående år). Landssnittet ligger på 5,7 %. Sammen med Vestfold har Telemark den fjerde høyeste andelen på landsbasis – kun Finnmark, Østfold og Hedmark har en høyere andel.
  • 8993 personer står oppført med betalingsanmerkning (-1,5 %). På landsbasis har 226.397 personer betalingsanmerkning (uendret; 0,0 %).
  • Totalt 49.955 registrerte betalingsanmerkninger i fylket (+6,2 %). Til sammen har nordmenn i overkant av 1,2 millioner betalingsanmerkninger (+5,8 %).
  • Verdien på anmerkningene i Telemark ligger på i underkant av 1,4 milliarder kroner (+3,7%). Totalt har nordmenn utestående regninger til en verdi av 37,6 milliarder kroner (-0,7 %).

Kommuneliste Telemark – personer med betalingsanmerkning

1. Skien: 3144 personer med betalingsanmerkning i fjerde kvartal (-0,2 %), tilsvarer 7,4 % av innbyggerne.
2. Notodden: 754 personer (-1,7 %), tilsvarer 7,2 % av innbyggerne.
3. Porsgrunn: 1982 personer (+0,5 %), tilsvarer 7,0 % av innbyggerne.
4. Kragerø: 594 personer (-2,6 %), tilsvarer 6,9 % av innbyggerne.
5. Bamble: 688 personer (-4,2 %), tilsvarer 6,2 % av innbyggerne.
6. Nome: 318 personer (uendret; 0,0 %), tilsvarer 6,1 % av innbyggerne.
7. Tokke: 100 personer (-2,9 %), tilsvarer 6,0 % av innbyggerne.
8. Tinn: 285 personer (-5,0 %), tilsvarer 6,0 % av innbyggerne.
9. Bø: 269 personer (+0,4 %), tilsvarer 5,6 % av innbyggerne.
10. Drangedal: 160 personer (-7,0 %), tilsvarer 5,0 % av innbyggerne.
11. Sauherad: 146 personer (-9,3 %), tilsvarer 4,9 % av innbyggerne.
12. Seljord: 111 personer (-10,5 %), tilsvarer 4,7 % av innbyggerne.
13. Siljan: 84 personer (+16,7 %), tilsvarer 4,6 % av innbyggerne.
14. Hjartdal: 58 personer (uendret; 0,0 %), tilsvarer 4,6 % av innbyggerne.
15. Kviteseid: 90 personer (-10,9 %), tilsvarer 4,4 % av innbyggerne.
16. Vilje: 128 personer (-14,7 %), tilsvarer 4,2 % av innbyggerne.
17. Nissedal: 43 personer (-4,4 %), tilsvarer 4,1 % av innbyggerne.
18. Fyresdal: 39 personer (-4,9 %), tilsvarer 3,8 % av innbyggerne.

Hva er en betalingsanmerkning?

  • Inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringer
  • Registreres hos kredittopplysningsbyråene
  • Kan medføre avslag på søknad om bla. bil- og boliglån og kreditt
  • Slettes når man gjør opp 

Kilde: Lindorffanalysen utgave 1, 2017/ Lindorff.no Se vedlagt for utviklingen innen betalingsanmerkninger per fylke.

For mer informasjon, kontakt
Stig Inge Eikemo, kommunikasjonsdirektør i Lindorff, stig-inge.eikemo@lindorff.com, mob. 90070384
Lene Kallum, kommunikasjonssjef i Lindorff, lene.kallum@lindorff.com, mob. 99107900

Kategorier

Pressekontakt

Eivind Hustad Evjen

Eivind Hustad Evjen

Pressekontakt Communications Manager B2C PR & Kommunikasjon +47 90635580
Stian Arnesen

Stian Arnesen

Pressekontakt Brand & Communications Director Market Scandinavia +47 97012350

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom