Gå videre til innhold
Betalingsproblemene fortsetter i oljebeltet

Pressemelding -

Betalingsproblemene fortsetter i oljebeltet

Innbyggerne i oljefylkene sliter stadig mer med regningene. Betalingsproblemene øker mest i Agder-fylkene og Rogaland, som topper landsstatistikken. – Vi ser enkelte positive tendenser i Norge totalt, men det er foreløpig lite som tyder på lyspunkter i oljebeltet, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff.

Det kommer frem i Lindorffanalysen for tredje kvartal, som viser gjeldsutviklingen relatert til mislighold.

– Det har vært en negativ utvikling i privatøkonomien i oljebeltet over tid, og denne tendensen fortsetter. Det er en sterk sammenheng mellom utviklingen i arbeidsledighet og betalingsvansker. Oljefylkene har i en lengre periode hatt landets høyeste arbeidsledighet. Det bidrar til at innbyggerne her sliter mer med regningene enn resten av befolkningen, sier Willumsen.

Her er det tøffest nå
Ifølge Lindorff´s tall har nordmenn 1,2 millioner betalingsanmerkninger i tredje kvartal – en økning på 6 % mot samme kvartal i fjor. Oljefylkene trekker opp landsgjennomsnittet.

I Aust- og Vest-Agder øker antall betalingsanmerkninger blant privatpersoner med henholdsvis 14 og 14,5 prosent. I Rogaland er økningen på 13,3 prosent, mens Telemark har en vekst på 10,3 prosent. Antall anmerkninger per innbygger er også desidert størst i oljefylkene.

Smitteeffekt
– På landsbasis ser vi enkelte positive tendenser, til tross for at det er en økning i antall betalingsanmerkninger. Folk skylder litt lavere beløper, og det er færre personer med betalingsvansker enn på samme tid i fjor. I oljebeltet har vi motsatt trend, sier Willumsen.

– Rogaland og Agder-fylkene har vært i en krevende situasjon lenge. Nå er det også tegn som tyder på en smitteeffekt mot fylker som ikke ble like hardt rammet i starten av oljenedturen, som Hordaland og Møre og Romsdal. Det kan bety at utviklingen vi har sett i området Telemark til Rogaland vil spre seg oppover kysen, sier Willumsen

Ingen fylker har like stor vekst i utestående beløper som Møre og Romsdal. I Hordaland er det på sin side blitt flere personer med betalingsvansker, ifølge Lindorffanalysen.

Sammenheng med arbeidsledighet
Også NAV melder om en negativ utvikling i disse fylkene. NAVs hovedtall om arbeidsmarkedet for oktober viser at ledigheten øker mest i Møre og Romsdal og Hordaland, med 13 prosent i begge fylker, etterfulgt av Rogaland med en vekst på 11 prosent.

De faktiske totaltallene viser en noe mer positiv utvikling i arbeidsledigheten, med en nedgang på 3 prosent i Norge som helhet, som ikke er sesongjusterte tall. Generelt sett er arbeidsledigheten høyest i oljefylkene, men NAVs tall vitner også om en positiv trend i noen av disse fylkene. I Aust-Agder og Vest-Agder er det en nedgang i ledigheten på henholdsvis 13 prosent og 1 prosent. I Telemark er det en nedgang på 22 prosent.

Rogaland har landets høyeste arbeidsledighet, ifølge NAV. Her er 4,4 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. I Aust- og Vest-Agder ligger andelen på 3,4 prosent og 3,3 prosent, mens den ligger på 3,2 prosent i Hordaland og 3 prosent i Møre og Romsdal. I Telemark er ledigheten på 2,6 prosent.

– På personmarkedet er det foreløpig ingen store lyspunkter i våre tall for oljebeltet. Men vi følger med på utviklingen, og ser tegn til bedringer i den overordnede statistikken, sier Willumsen.

Tags


Lindorff ble etablert 1898 og er europaledende tjenesteleverandør i innen inkasso og relaterte tjenester. Lindorff tilbyr tjenester innen inkasso, gjeldskjøp og betalings- og faktureringstjenester.

I dag har Lindorff 4.300 ansatte fordelt på 13 land med hovedkontor i Oslo, Norge. I 2015 omsatte vi for 534 millioner euro (2014: 475 millioner euro).

Nordic Capital Fund VIII er hovedeier av Lindorff.

Pressekontakt

Bunny Nooryani

Bunny Nooryani

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør  +47 480 27 575

Relatert media

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.