Gå videre til innhold
Halvparten av Europas bedrifter sier de er heldige som overlevde fjoråret – nå rigger de seg for ny vekst

Pressemelding -

Halvparten av Europas bedrifter sier de er heldige som overlevde fjoråret – nå rigger de seg for ny vekst

Norske og europeiske bedrifter er i ferd med å reise seg igjen etter pandemien og forbereder seg på ny vekst. Det viser ferske tall fra inkassoselskapet Intrum, som Lindorff er en del av.

Halvparten av de rundt 11.000 spurte virksomhetene i den årlige European Payment Report fra Intrum, som inkluderer Norges største inkassoselskap Lindorff, uttaler at de er heldige som overlevde fjoråret. Bildet ser nå langt bedre ut enn på samme tid i fjor, ifølge næringslivslederne fra 29 land som deler sine forventninger om fremtidsutsikter, vekst og utvikling i kjølvannet av covid-19.

– Mange virksomheter ble hardt truffet av nasjonale nedstengninger under pandemien, og usikkerheten er fortsatt stor. Likevel melder en tredjedel av de norske bedriftene at påvirkningen på omsetningen og likviditeten er mindre alvorlig enn det de forventet i første del av pandemien. Nå gjør bedrifter i Norge og resten av Europa seg klare for en ny periode med vekst, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff.

Bilde: Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff.

Rapporten finner at 48 prosent av virksomhetene i Norge er mer positive til vekstutsiktene enn de var for ett år siden, og at de nå igjen vurderer større strategiske initiativ. Et stort antall bedrifter melder også at et løft innen digitalisering og en mer robust kreditthåndtering har styrket konkurransekraften i løpet av det siste året. Fire av ti små og mellomstore bedrifter i Norge har akselerert den digitale utviklingen som et resultat av covid-19.

Bilde: Tall fra European Payment Report 2021

For tidlig å friskmelde

Lindorff-sjefen forklarer at myndighetenes kompensasjonspakker og en tilbakeholdenhet fra kreditorer knyttet til å slå virksomheter konkurs, har vært en betydelig demper på symptomene etter nedstengningen. Samtidig understreker hun at det er for tidlig å friskmelde næringslivet.

– Den faktiske betalingsviljen og -evnen er blitt maskert av myndighetenes kompensasjonsordning. To av tre bedriftsledere føler nå en større uro enn noensinne rundt deres kunders evne til å tilbakebetale krav. På samme måte som forsinkede innbetalinger vil bremse den forventede veksten, vil raskere tilbakebetaling av krav gi rom for investeringer i bærekraftige initiativer og digitalisering, sier Hjellegjerde Martinsen og legger til:

– Enkeltbedrifter erkjenner at de ikke alene kan påvirke betalingsevnen hos sine kunder. Det er avgjørende at myndigheter og andre aktører jobber sammen om å møte denne samfunnsutfordringen og sikrer en smidig overgang til en sunn økonomi.

Bilde: Tall fra European Payment Report 2021

Funnene i European Payment Report er basert på en undersøkelse blant 11.187 bedrifter fordelt over 11 bransjer i 29 europeiske land mellom 26. januar og 16. april 2021. I Norge var det 400 respondenter.

Les hele rapporten her: https://www.lindorff.no/bedriftstjenester/rapporter/european-payment-report/epr-2021/

Emner


Lindorff ble etablert i 1898 og er markedsleder i Norge innen inkasso, fakturering og betaling, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp. En vesentlig del av vår kjernevirksomhet er å finne gode løsninger på betalingsutfordringer. Lindorff har ca 650 medarbeidere, fordelt på kontorer i Oslo, Røyken og Trondheim. Lindorff i Norge er datterselskap av Intrum.

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er nå bransjens ledende leverandør av tjenester innen kredittadministrasjon. Selskapet er til stede i 24 europeiske land, der 9000 medarbeidere jobber for å fremme en sunn økonomi. I 2018 hadde Intrum en inntekt på SEK 13,4 milliarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.

For mer informasjon, besøk www.intrum.com eller www.lindorff.com.

Pressekontakt

Stian Arnesen

Stian Arnesen

Pressekontakt Brand & Communications Director Market Scandinavia +47 97012350

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom