Gå videre til innhold
- Utviklingen i oljebeltet bekymrer oss. Den stadige veksten i inkassogjelden antyder at gjeldsproblemene på Sør-Vestlandet vil fortsette å vokse i 2018, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff Norge.
- Utviklingen i oljebeltet bekymrer oss. Den stadige veksten i inkassogjelden antyder at gjeldsproblemene på Sør-Vestlandet vil fortsette å vokse i 2018, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff Norge.

Pressemelding -

Inkassogjelden opp 50 prosent på tre år i oljebeltet

Inkassogjelden i oljebeltet har vokst med 16 prosent det siste året, viser en analyse fra Lindorff. Siden oljeprisfallet sommeren 2014 har inkassogjelden vokst med mer enn 50 prosent for folk i oljebeltet.

Oljebeltet har den svakeste utviklingen i landet - inkassogjelden i regionen har nemlig økt med om lag 50 prosent siden oljeprisen falt sommeren 2014. Resten av landet har hatt en økning i inkassogjelden på 16 prosent i tilsvarende periode.

- Utviklingen i oljebeltet bekymrer oss. Den stadige veksten i inkassogjelden antyder at gjeldsproblemene på Sør-Vestlandet vil fortsette å vokse i 2018, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff Norge.

I tredje kvartal økte antallet personer med betalingsanmerkning på Sør-Vestlandet til 41 600 personer og tilsvarer en oppgang 6,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Vokser tross færre ledige
Inkassogjelden på Sør-Vestlandet fortsetter dermed å øke, på tross av at arbeidsledigheten har falt det siste året.

Dette kommer av at det tar tid fra bortfall av inntekt resulterer i kredittproblemer. Ikke uventet medfører økt inkassogjeld at flere pådrar seg en betalingsanmerkning.

Verst i Rogaland

Kredittproblemene vokser raskest i Rogaland, mulig lite overraskende ettersom Rogaland er fylket med høyeste konsentrasjonen av olje- og gassvirksomhet.

Bare det siste året har syv prosent flere personer fått registrert betalingsanmerkning i Rogaland, til 18 900 rogalendinger ved utgangen av tredje kvartal.

Økningen er dermed vesentlig større enn i øvrige fylker. Arbeidsledigheten har falt, men flere melder seg også ut av arbeidsmarkedet. Dette tilsier at veksten i misligholdet trolig vil fortsette, men trolig i et lavere tempo.

Bedring i nord

De siste årene har omfanget av personer med kredittproblemer avtatt i områder der misligholdet tradisjonelt sett har vært høyt. Eksempelvis hadde 5,7 og 5,6 prosent av befolkningen i Nordland og Troms betalingsanmerkninger ved utgangen av tredje kvartal, etter en kraftig bedring de siste tre årene.

Fylkene i nord har mindre petroleumsrettet næringsvirksomhet. I tillegg støtter lavere renter og økt offentlig pengebruk.

Bolig skaper usikkerhet
Forrige gang boligprisene falt, vokste betalingsproblemene i befolkningen betraktelig. Mellom 2007 og 2009 var det 125 000 flere inkassosaker hos Lindorff. Årsaken er at husholdningene prioriterer å betale boliglånet før andre regninger når tidene blir strammere.

Les mer: Lavere boligpriser øker misligholdet

- Tidligere erfaringer antyder at boligprisfall fører til flere inkassosaker. Veksten i inkassosaker vil imidlertid i begrenset grad være tilknyttet boliglån og vil trolig komme innenfor mobiltelefoni, varehandel og kredittkort dersom boligprisene skulle falle videre, sier Willumsen. 

Dette er "oljebeltet"
Fylkene hardest rammet av nedgangen i oljemarkedet. Omfatter Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Related links

Emner

Tags


Lindorff bidrar til å løse inkassosaker på vegne av bedrifter og privatpersoner. En viktig del av vår kjernevirksomhet er å hjelpe folk til å gjøre opp, ved å finne gode løsninger på deres betalingsutfordringer.

Vi leverer også tjenester innen fakturering og betaling, kredittopplysning, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp.

Selskapet er opprinnelig norsk, og ble etablert av Eynar Lindorff i 1898. Lindorff er i dag det ledende inkassoselskapet i Europa, med 4400 medarbeidere i 12 europeiske land. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Nettoomsetningen var på € 647 millioner i 2016 – en vekst på rundt 20 prosent fra året før. Lindorff eies hovedsakelig av Nordic Capital Fund.

Pressekontakt

Bunny Nooryani

Bunny Nooryani

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør  +47 480 27 575

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Lindorff ble etablert i 1898 og er markedsleder i Norge innen fakturering og betaling, kredittopplysning, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp. En vesentlig del av vår kjernevirksomhet er å finne gode løsninger på betalingsutfordringer. Lindorff har ca 650 medarbeidere, fordelt på kontorer i Oslo, Røyken og Trondheim. Lindorff i Norge er datterselskap av Intrum (Intrum Justitia AB).

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er nå bransjens ledende leverandør av tjenester innen kredittadministrasjon. Selskapet er til stede i 24 europeiske land, der 8000 medarbeidere jobber for å fremme en sunn økonomi. I 2017 hadde Intrum en proforma inntekt over 12 måneder på SEK 12,2 milliarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.
For mer informasjon, besøk www.intrum.com eller www.lindorff.com.