Gå videre til innhold
Det nye barnesenteret i Bekaa-dalen i Libanon har høy standard med isolerte bygninger og elektrisitet.
Det nye barnesenteret i Bekaa-dalen i Libanon har høy standard med isolerte bygninger og elektrisitet.

Nyhet -

​Lions senter for syriske flyktningbarn i Libanon åpner i januar

Dagsenteret for flykningebarn ligger i Sadnaayel i Bekaadalen i Libanon nær den syriske grensen. Mellom 200 og 400 barn vil nå få tilbud om skolegang og legehjelp i trygge omgivelser.

Kamp mot barnearbeid

Som navnet tilsier, "Community Center Against Child Labor", vil senteret prioritere arbeid mot barnefattigdom. Dette er et av flere sentere som ILO (International labor organization) vil etablere i Libanon for å implementere "the National Action Plan to Eliminate the Worst forms of Child labor by 2019". ILO ønsker en holistisk og lokalt forankret tilnærming til problemet med barnearbeid. En viktig målgruppe er sosialarbeidere, men også barna skal få undervisning om deres rettigheter og hvilke konsekvenser barnearbeid kan få for dem.

Til den offisielle åpningen 13. januar er det invitert representanter fra Libanons Ministry of Labor, ILO Regional Office for the arab states, BEYOND Association og Lions Norge.

Varme og trygghet

Det første snøfallet har allerede kommet i Bekaa-dalen. Vår libanesiske samarbeidspartner Beyond forteller at barna nå teller dagene til de kan ta i bruk det nye senteret. Det er norske Lionsklubber som har finansiert prosjektet som nå består av seks bygg. Dette er helt ulikt andre Safesentre i området som holder til i store plasttelt. Byggene er isolert, har innlagt strøm og vil være varme om vinteren, noe som har vært et stort problem da dette området har strenge vintre med snø og temperaturer ned i nær 20 minus. Mange av barna har dårlige vinterklær og lever et tøft liv i kuldeperiodene fra november til februar.

Senteret vil ha plass til 200 barn, og om økonomien tillater det, kunne kjøre doble skift slik at opptil 400 barn blir hjulpet. Senteret vil bli bemannet med fag- og helsepersonell, en del av disse er frivillige ressurspersoner også fra andre deler av verden.

Det viktigste senteret tilbyr er å hjelpe barna til en normalisert tilværelse. Barna har med seg sterke opplevelser som krig, tap av venner eller nære familiemedlemmer og flukt. Gjennom ulike aktiviteter som sang og musikk, tegning, forming og undervisning skal barna få hjelp til å bearbeide det de har opplevd. Mange av flyktningbarna har vært uten skolegang i flere år, og gjennom undervisning på senteret vil barna få hjelp til å ta igjen det tapte.

Finansiering

Finansiering av byggingen av selve senteret er nå vel i havn. I avtalen (MOU) med organisasjonen Beyond var budsjettet for byggarbeidet 125.000 USD. 

Status for innsamlingen pr. 13.januar er 1.753.500 kroner. Dette er over all forventning - tusen takk til alle som har bidratt!

Innsamlingen fortsetter nå med full styrke for å sikre drift i minimum to år.

Slik kan du bidra

Gi til prosjektets konto 9001 23 04284

Skattefradrag: Du kan føre gaven som fradrag på selvangivelsen ved beløp fra 500,- kroner og inntil 25.000,- kroner. Husk å oppgi ditt personnummer på innbetalingen. Bedrifter oppgir organisasjonsnummer.

Start din egen innsamling

Det er enkelt å lage egen innsamling til syriske flykninger. Gå til minaksjon.lions.no/flyktningbarn

Følg aksjonen på Facebook: https://www.facebook.com/barnaiarsal/

Nytt senter for flyktningbarn i Libanon gir skole, lek og legehjelp.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Hroar Thorsen

Hroar Thorsen

Pressekontakt Generalsekretær Lions Norge Administrativ ledelse og innsamlingsansvarlig for Lions Røde Fjær 901 65 787
Henning Cook

Henning Cook

Pressekontakt Leder for Lions Røde Fjær +47 90164588

Lions er gode venner som hjelper andre

Lions er en frivillig, humanitær organisasjon som er representert i over 220 land og geografiske områder. Man blir medlem i en klubb der man bor. Vår oppgave er å yte hjelp der det er behov både i lokalsamfunn og globalt. Våre prosjekter er i hovedsak rettet mot barn og unge, funksjonshemmede og eldre. Det er viktig for oss at innsamlede midler går til formålet og at utgifter til drift dekkes av medlemskontingenten. Våre verdier er ærlighet, lojalitet, vennskap og engasjement.