Gå videre til innhold
SETTE I BÅS: Det er viktig å lære hvordan ulike former for kommunikasjon påvirker vår selvtillit og evne til å ta valg.
SETTE I BÅS: Det er viktig å lære hvordan ulike former for kommunikasjon påvirker vår selvtillit og evne til å ta valg.

Pressemelding -

​Å ta gode valg kan læres

Lørdag 27. april arrangerer Lions sin årlige tulipanaksjon. Når du kjøper en bukett tulipaner av Lions, støtter du forebyggende arbeid for barn og unge i hele landet.

- Vi omsetter rundt 900 000 tulipaner denne dagen, som gir over 7 millioner kroner netto, sier Hroar Thorsen, generalsekretær i Lions Norge. Pengene er øremerket forebyggende arbeid for barn og unge, og den største potten går til Mitt Valg, et program for sosial og emosjonell læring arbeid i barnehage, skole og idrettsmiljøer.

Barn og unge lever sine egne liv. Ingen kan være til stede og gi dem råd i alle vanskelige situasjoner, men gjennom MITT VALG gjør voksne en innsats for å gi dem positiv selvfølelse og gode holdninger. Det hjelper dem å ta det riktige valget i avgjørende øyeblikk slik at de unngår risikoatferd som mobbing, bruk av rusmidler, nasking, radikalisering og vold.

Gjennom langsiktig og systematisk bruk av Mitt Valg bygger barna relasjoner, utvikler vennskap og blir flinkere til å fortelle om opplevelser og erfaringer. Slik bidrar vi til å skape et bedre klassemiljø, redusere mobbing og hjelper barna til å ta gode valg.

Mitt Valg har de siste årene opplevd markant økning i etterspørselen etter kurs, også fra idrettsmiljøet.

- Vi ønsker jo at barna våre skal oppleve deltagelse i idretten, men dessverre er det ikke alltid slik. Barn, og spesielt ungdom, gir uttrykk for at idretten er for seriøs. Det er for mye konkurranse og for stort fokus på å være best. De forteller om trenere og foreldre som har (for) høye forventninger og stiller store krav. I tillegg har mange idrettsutøvere en opplevelse av ikke å bli sett. Disse barna og ungdommene kan utvikle stress og prestasjonsangst, noe som igjen kan føre til negativt selvbilde. sier daglig leder i Mitt Valg, Annica Lindén Øygard.

Mitt Valg tilbyr idrettslagene et verktøy for trenere og lagledere som arbeider for å bygge et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøverne

Lions Tulipanaksjon har vært arrangert siste lørdag i april siden 1993. Tulipanmotivet, med en bøyd og en strak tulipan, er et symbol på hvordan vi føler oss når vi opplever press og utfordringer.

Eksempler på annet ungdomsarbeid som kan får støtte fra Lions Tulipanaksjon er lokale rusfrie kulturarrangementer, barn- eller ungdomsleirer, foredrag og seminarer med forebygging som tema og støtte til ungdom som gjør en frivillig innsats.

Emner

Kategorier


______________________________________________________________________

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

  • Verdens største serviceorganisasjon ble stiftet i 1917 i Chicago, USA. Kom til Norge i 1949.
  • Har i dag 1,4 millioner medlemmer i 46.000 klubber i alle verdensdeler
  • I Norge har Lions ca. 10.000 medlemmer i 400 klubber
  • Kjente norske innsamlingsaksjoner er Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon
  • Lions Tulipanaksjon arrangeres årlig siste lørdag i april. Inntektene går til forebyggende arbeid blant barn og unge.

Pressekontakt

Hroar Thorsen

Hroar Thorsen

Pressekontakt Generalsekretær Lions Norge Administrativ ledelse og innsamlingsansvarlig for Lions Røde Fjær 901 65 787
Vibeke Aasland

Vibeke Aasland

Kommunikasjonsrådgiver Lions Norge 92248828 Lions Norge

Lions er gode venner som hjelper andre

Lions er en frivillig, humanitær organisasjon som er representert i over 220 land og geografiske områder. Man blir medlem i en klubb der man bor. Vår oppgave er å yte hjelp der det er behov både i lokalsamfunn og globalt. Våre prosjekter er i hovedsak rettet mot barn og unge, funksjonshemmede og eldre. Det er viktig for oss at innsamlede midler går til formålet og at utgifter til drift dekkes av medlemskontingenten. Våre verdier er ærlighet, lojalitet, vennskap og engasjement.