Gå videre til innhold
Beitostølen Helsesportsenter vant Lions Røde Fjær 2020

Pressemelding -

Beitostølen Helsesportsenter vant Lions Røde Fjær 2020

Lions Norge skal arrangere sin neste store innsamlingsaksjon, Lions Røde Fjær, i 2020. På Lions Norges Riksmøte 25.-26. mai ble det vedtatt at pengene skal gå til å bygge et «Lionshus» på Beitostølen Helsesportssenter (BHSS). 

Senteret ligger i Øystre Slidre kommune i Valdres, ca. 830 m.o.h, og gir re- og habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå.

Det nye "Lionshuset" skal dekke to etterlengtede behov. Familier med funksjonsnedsettelse får mulighet til å bo sammen, og arbeidet med kompetanseoverføring, forskning og formidling får bedre fasiliteter. 

Familiehuset skal ha fokus på å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barnet/ungdommen i aktiviteter i lokalmiljøet. Siden 2011 har BHSS tilbudt familieopphold der familiene er sammen i aktivitet for å bedre ferdighet, prøve ut aktivitetshjelpemidler og få mer kunnskap om tilpassing av aktiviteter med tanke på videreføring i eget lokalmiljø.

Andelen barn med funksjonsnedsettelse og innvandrerbakgrunn som deltar på opphold ved BHSS, har imidlertid vært lav. For å øke denne andelen ble prosjektet «Aktive sammen – mulig for oss?» startet opp i 2014. Prosjektet har bidratt med økt kunnskap om familienes ønsker og behov i møtet med BHSS. For å imøtekomme disse behovene, ønsker BHSS nå å legge til rette for at hele familien kan bo samlet i tilpassede familieleiligheter under oppholdet.

Historien om den røde fjæra og Beitostølen

I 1970 ble Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) bygget, takket være inntektene fra den aller første Lions Røde Fjær aksjonen i 1966. En historie som begge parter er stolte av og som nå skal videreutvikles.

En stor drivkraft den gang var Erling Stordahl. Han var selv blind og bidro til at det norske samfunnet på 1960-tallet gjennomgikk en holdningsendring i synet på funksjonshemmede, og på deres rett til å få leve et aktivt og sosialt liv fylt med arbeid, kultur, idrett og friluftsliv. Stordahl var initiativtager til både Ridderrennet og innsamlingsaksjonen Røde Fjær. Siden da har samfunnet gjennomgått store forandringer som preges av stadig større mangfold.

Unikt miljø

I dag er BHSS en velrenommert spesialisthelsetjeneste med avtaler med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. Arbeidet med kompetanseoverføring, forskning og formidling innen fagfeltet «Fysisk aktivitet og funksjonshemming» ble «født» på BHSS og vokser både nasjonalt og internasjonalt. En tverrfaglig stab med stadig høyere kompetanse, kombinert med over 200 studenter i praksis hvert år, skaper et unikt miljø for fordyping og nyskaping. I tråd med denne positive utviklingen har senteret nå behov for utvidede fasiliteter.

Related links

Emner

Tags


______________________________________________________________________

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

  • Verdens største serviceorganisasjon ble stiftet i 1917 i Chicago, USA. Kom til Norge i 1949.
  • Har i dag 1,4 millioner medlemmer i 46.000 klubber i alle verdensdeler
  • I Norge har Lions mer enn 10.000 medlemmer i 420 klubber
  • Kjente landsdekkende innsamlingsaksjoner er Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon
  • Lions Røde Fjær arrangeres ca hvert 5. år og formålet som velges skal være humanitært, veldedig eller samfunnsnyttig.
  • Den første Lions Røde Fjær aksjonen ble arrangert i 1966. Da gikk pengene til å bygge Beitostølen Helsesportsenter. I de siste 50 år har Lions Røde Fjær-aksjonene resultert i 175 millioner kroner.

Pressekontakt

Kay Arne Sørensen

Kay Arne Sørensen

Lions Asker Forslagsstiller Lions Røde Fjær 2020 906 26 000

Tor Erik Nyquist

Teamleder inntak og kommunikasjon Beitostølen Helsesportsenter 410 46 827

Relatert materiale