Gå videre til innhold

Siste nytt

Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Ludwig Boltzmann Gesellschaft er en forskningsinstitusjon med en tematisk fokus på medisin, medisinsk forskning og livsvitenskap, samfunnsvitenskap og kulturvitenskap, og det rettes spesielt mot nye forskningsemner i Østerrike. Sammen med akademiske og implementerende partnere kjører LBG aktuelt 18 institutter og utvikler og tester nye former for samarbeid mellom vitenskapelige og ikke-vitenskapelige aktører, slik som selskaper, offentlig sektor og sivilsamfunn. Sosialt relevante utfordringer, som forskning kan bidra til, skal anerkjennes ved et tidlig stadium og tas opp. I 2016 ble LBG Career Center, som støtter 200 pre- og post-doktorgrader, satt opp. I tillegg ble LBG Open Innovation in Science Center (LBG OIS Center), som avslører potensialet til åpen innovasjon for vitenskap, lansert.
Ludwig Boltzmann Gesellschaft har 550 ansatte. Det totale budsjettet for år 2016 var 28,4 millioner euro, omtrent 30 prosent av midlene kom fra budsjettet til det føderale departementet for vitenskap, forskning og økonomi.