Gå videre til innhold
Bakugan

Bilde -

Bakugan

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 2000 x 1222, 768 KB
Last ned

Maki A/S er en av de største distributørene av leketøy, spill og lisensierte produkter i de nordiske landene; Danmark, Sverige, Norge og Finland. Maki håndterer på nåværende tidspunkt 50 internasjonale merker og har 4 lokale lisenser, som blir solgt til over 1500 kunder og 5000 nordiske butikker og nettbutikker. Maki ble etablert i 1995 og har både hovedkontor og lager i Silkeborg i Danmark.

Relaterte nyheter