Pressemelding -

Forskning på flybåren laserskanning for skogtaksering belønnet med 28. Marcus Wallenbergprisen

Ved en seremoni på Grand Hôtel i Stockholm, den 3. oktober, overrakte HM Kong Carl XVI Gustaf Marcus Wallenbergprisen for 2011 til professor Erik Næsset ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, på Ås, for hans banebrytende forskning om bruk av flybåren laserskanning som en integrert del av skogtakseringen.

Et bærekraftig skogbruk baseres på pålitelig informasjon om skogressursen og dens biologiske og sosiale rammer. Professor Næsset har utviklet et verktøy for en romlig beskrivelse av de viktigste skoglige variabler. Han utviklet en enkel og praktisk metode for å utnytte flybåren laserskanning i kombinasjon med feltregistreringer i skog, som gir skogdata med høy nøyaktighet. Den områdebaserte metoden med flybåren laserskanning, som han har utviklet, er blitt en referansemetode som alle nye fjernmålingsmetoder i skog sammenliknes med.

”Laserskanning er nå en kommersielt tilpasset metode som har forandret arbeidet med skogregistrering over hele verden. Den kan også anvendes til å bedømme skogenes økosystemfunksjoner, for eksempel ved lokalisering av arter som er viktige å bevare av hensyn til det biologiske mangfoldet. Professor Næsset framstår som den personen som har hatt størst betydning i arbeidet med å gjøre flybåren laserskanning til en operativ metode for skogtaksering.” sa Marcus Wallenberg, styreformann for Marcus Wallenbergstiftelsen, i en tale ved seremonien.  

Pristakeren
Professor Erik Næsset er født i 1958. Han tok sin doktorgrad innen skogbruk i 1992 ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB (daværende Norges landbrukshøgskole, NLH). Han ble tilsatt ved Institutt for skogfag ved NLH i 1990 og ble utnevnt til professor samme sted i 1996. Siden 1997 har han vært professor ved Institutt for naturforvaltning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, på Ås.

Marcus Wallenbergprisen
Marcus Wallenbergprisen ble innstiftet for å stimulere vitenskapelige fremskritt innen det skoglige feltet i vid forstand. Prisen ble i år utdelt for 28. gang. Prisen er på to millioner svenske kroner.

For mer informasjon om prisen, ta kontakt med:
Per G. Broman, Sekretær, Marcus Wallenbergs Stiftelse.
Mobil +46 705776993,
For generell informasjon om Marcus Wallenbergprisen, se www.mwp.org.

Emner

  • Vitenskap, teknikk