Gå videre til innhold
Næringslivet tar Bent Høies oppfordring om besøksregistrering

Pressemelding -

Næringslivet tar Bent Høies oppfordring om besøksregistrering

På torsdagens pressekonferanse truer regjeringen med full stenging av restauranter, barer og kafeer, som mulig tiltak dersom smittesituasjonen fortsetter å forverre seg. Samtidig oppfordrer Bent Høie til frivillig besøksregistrering for å bidra til rask og effektiv smittesporing og som innsats for å forhindre dette. SafeSpot benyttes nå for besøksregistrering på over 200 steder og stadig flere aktører tar Høies oppfordring. 

Oppfordringen møter støtte fra kommuner, næringsliv og befolkningen

Tidligere i august oppfordret også smittevernoverlege i Trondheim Kommune Tove Røsstad flere til å benytte seg av SafeSpot for besøksregistrering i et intervju med NRK"Tjenesten vil forenkle smittesporingen i kommunene og vi håper flere vil ta den i bruk", uttalte hun. 

I Levanger Kommune har nå omtrent samtlige serveringssteder innført SafeSpot, med entydige positive tilbakemeldinger fra både ordfører, næringslivet og kommuneoverlegen. Innføringen, som ble initiert av Næringsforeningen i Levanger, mottok sterk støtte fra kommuneoverlegen i Levanger, Tommy Aune Rehn; "Det er en fordel for aktørene i bransjen, kundene og for meg personlig som skal drive med smittesporing, SafeSpot er en bra løsning for digital besøkskontroll og jeg håper at de fleste tar det i bruk", sier han i en sak i Trønder avisa i forbindelse med innføringen. 

Aktørene i næringslivet som har innført SafeSpot har implementert besøksregistrering på sine steder for å trygge både ansatte og kunder. Regjeringen har sagt de vil vurdere om den nasjonale skjenkestoppen skal erstattes av en klar anbefaling om at kommunene selv må vurdere dette tiltaket ut fra den lokale smittesituasjonen. Dette kan være et viktig tiltak.

"Vi må ta dette på alvor. Vi tar alle forholdsregler, og har fått veldig gode tilbakemeldinger. Folk føler seg trygge her hos oss",  sier daglig Leder Lille Skansen, Daniel Johansson. Daniel drifter i tillegg til spisestedet Lille Skansen, arrangementer i Rockheim Panorama på Rockheim Nasjonal musikkmuseum og Bar og cafeen Ila Brainnstasjon. 

Besøkende positive til oppfordringen og føler seg tryggere ved besøksregistrering

SafeSpot har gjennomført undersøkelser blant besøkende hos deres kunder som benytter seg av SafeSpot og tilbakemeldingene er entydig positive. Resultater fra over 1000 spurte besøkende på restauranter viser blant annet at: 

  • 80% føler seg mer betrygget når stedet oppfordrer til registrering
  • 80% opplever at smittevern tas mer på alvor
  • 80% vil preferere å returnere til steder som registrerer sine besøkende fremfor andre
  • 50% mener det bør være pålagt med besøksregistrering

Steder som benytter SafeSpot oppfordrer alle besøkende til å registrere seg ved ankomst og enkelte steder også utenfor Bergen Kommune har innført krav om registrering for å sikre en god oversikt dersom noe skulle oppstå. Næringslivet ser viktigheten for å trygge ansatte og besøkende, men også for å sikre en rask smittesporing dersom et tilfelle skulle ramme deres virksomhet. Rask smittesporing er avgjørende både for å begrense smitte, men også å sikre at virksomheter kan både holdes åpne og bli gjenåpnet dersom noe skulle oppstå. 

Emner

Tags


Tjenesten SafeSpot er utviklet av det trønderske teknologiselskapet ME Data AS. SafeSpot er en tjenesten hvor selskaper kan følge utviklingen i sin organisasjon relatert til håndtering av Covid-19. Tjenesten gir selskaper muligheten til å få innsikt i situasjonen for egne ansatte og sikre oversikt over besøkende, bli varslet og varsle, for rask og effektiv smittesporing dersom et tilfelle skulle oppstå. Slik kan virksomheter følge utviklingen i egen virksomhet og raskt handle dersom det skulle oppstå endringer eller et smittetilfelle, som kan ha betydelige konsekvenser for selskapets drift.

Pressekontakt

Louise Helliksen

Louise Helliksen

Pressekontakt Gründer og Daglig leder

Relaterte nyheter