Pressemelding -

Årets Vekst i Nord-bedrift 2010

Elektro Bodø AS er kåret til årets Vekst i Nord-bedrift 2010. Vinneren fikk torsdag kveld overrakt prisen på 250.000 kroner av næringsminister Trond Giske.

Avisen Nordlys og Landsdelsutvalget vil stimulere utvikling i Nord-Norge, og synliggjøre bedrifter som lykkes. For sjette år på rad kårer Nordlys og Landsdelsutvalget årets Vekst i Nord-bedrift. I 2010 er 20 bedrifter i Nordland, 20 i Troms og 20 i Finnmark nominert og vurdert av juryen. Årets vekstbedrift hedres med en pris på 250.000 kroner.

I tillegg til hovedvinner Elektro Bodø AS, ble det utdelt to hederlige omtaler, som hver tildeles 25.000 kroner i premie. De hederlig omtalte bedriftene i 2010 er den nytenkende kunnskapsbedriften Cerpus AS i Alsvåg, Vesterålen,  og den andre er den modige entreprenørbedriften Arctic Seaworks AS i Hammerfest.

- Næringspolitikken dreier seg om å legge til rette for økt verdiskaping i norsk økonomi. Det krever lønnsomme bedrifter, bedrifter med konkurransekraft og god vekstevne. Dette er ikke en selvfølge. Slike bedrifter er nesten alltid et resultat av dyktige medarbeidere og iherdig og målrettet innsats over lang tid. Det er derfor en glede å kunne være med på å løfte frem og premiere denne typen bedrifter her i Nord-Norge, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

De 60 nordnorske bedriftene som har deltatt i konkurransen er de beste i hvert fylke rangert etter følgende kriterier basert på regnskapsårene 2007-2009:
- Over en million kroner i omsetning.
- Nord-norsk tilhørighet.
- Minst 15 prosent vekst både i omsetning og driftsresultat hvert år de tre siste årene.
- Har levert regnskap innen tidsfristen.
- Vinneren skal, i tillegg til sterk økonomisk vekst, vurderes av juryen til å ha et godt produkt eller tjeneste, samt vurderes å ha best mulighet for regional, nasjonal og eventuell internasjonal vekst.

- Det er ikke minst gledelig at det i nord nå vokser frem bedrifter som både markerer seg nasjonalt og internasjonalt. Etter mitt syn må vi se Nord-Norge som er en landsdel hvor det er masse kreative og nyskapende bedrifter der ikke minst unge folk med pågangsmot tør å satse, sier statsråden

Juryen består av: Siri Bjerke, divisjonsdirektør i Innovasjon Norge, Eirik Fiva, direktør i Landsdelsutvalget, Tormod Harila, adm. direktør i Harila Toyota og Grete Kristoffersen, direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Juryens begrunnelse:
- Juryen var som alltid svært samstemte i valget av årets vinner. Vi er både glade og stolte for å kunne kåre et stort nordnorsk familiekonsern fra Nordland som vinner i år. Bedriften Elektro Bodø as er kåret til Årets Vekstbedrift i Nord-Norge 2010.
Elektro Bodø er resultatet av et svært langt industrieventyr som etter sin oppstart etter krigen, har utviklet seg sterkt gjennom tiår etter tiår. Nå fremstår bedriften som et moderne, fagtungt og konkurransedyktig konsern med ambisjoner, teft og et meget solid mannskap.
Juryen vil fremheve bedriftens evne til å være på hugget når det gjelder store, nasjonale satsinger som OL på Lillehammer, utbyggingen på Gardermoen, REC-eventyret og ikke minst når det gjelder leveranser til petroleumsindustrien i Nordsjøen. Daglig leder Einar Jørgensen er dyktig og fremtidsrettet når han bevisst bruker lærlinger som viktigste rekruttering og så håper vi han vil lykkes i å få enda flere kvinner inn i bedriften fremover.
Juryen ønsker Elektro Bodø lykke til med videreutviklingen av denne solide og spennende bedriften.

Juryens hederlige omtale går også til en Nordlandsbedrift: nemlig Cerpus AS i Alsvåg.
- Denne kunnskapsbedriften er et godt eksempel på at det er mulig å bygge en innovativ, stedsuavhengig bedrift lokalisert i en liten bygd – bare man har et godt utbygd bredbånd!
Bedriften har 10 ansatte med høy kompetanse som utvikler avanserte nettsider til bruk i videregående skole. Cerpus sier om seg selv: Vi er bondesønner og har lært å høste som man sår.
Bedriften har utviklet Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) som har stort potensiale for god innhøsting - og det samme har det nye læringslaboratoriet som Cerpus nå bygger og utvikler.

Hederlig omtale gir juryen også til Finnmarksbedriften Arctic Seaworks AS i Hammerfest.
- Bedriften er en spennende gründerbedrift som kan tilby det aller meste innen entreprenørtjenester som har med sjøen å gjøre.
Arctic Seaworks har investert betydelig i utstyr og kompetanse de siste årene og leverer en bredde av tjenester til oppdrettsnæringen, kraftverk og nå også inn mot petroleumsindustrien.
Bedriften er bygd stein på stein siden oppstarten i 2005, og fremstår nå som en solid vekstbedrift med oppdrag i hele Norge.


Juryen syn på årets utvalg av vekstbedrifter i Nord-Norge:
- Utvalget av bedrifter har også i år vært spennende, men denne gangen ser juryen betydelige fylkesvise forskjeller når det gjelder type bransje og antall bedrifter som fyller prisens kriterier om vekst og positiv utvikling.
Til tross for at finanskrise og nedgangstider defineres som et tilbakelagt kapittel, ser likevel juryen noen ettervirkninger innen noen bransjer i nord. Dette får naturligvis også konsekvenser for utvalget av vekstbedrifter i Nord-Norge, hvor det er få bedrifter fra enkelte bransjer og hvor reiselivsnæringen er så godt som helt fraværende. 
Det er en oppadgående og yrende aktivitet i Nordland, noe som gir seg utslag i et stort utvalg av vekstbedrifter fra en rekke næringer. Finnmark har lenge vært preget av optimisme og god veksttakt, og i år er det ekstra spennende at flere industribedrifter hevder seg. Næringslivet i Troms når dessverre ikke helt opp i årets “Vekst i Nord” når det gjelder bedrifter med det lille ekstra, og dette er en utfordring som juryen håper næringslivet vil ta på alvor i året som kommer.

Har dere behov for bilder av vinnerne, ta kontakt med redaksjonen i Nordlys

Tidligere års hovedvinnere av Vekst i Nord er ProBio Nutra Forte AS (2005), Andenes, Nordkyn Seafood (2006), Mehamn, Rantex (2007), Mo i Rana, og Brødrene Karlsen (2008), Husøy i Senja, Finnmarksløpet (2009), Alta.

Emner

  • Entreprenørskap

Regions

  • Nordland