Pressemelding -

Regjeringen positiv til Hydros varslede emisjon

Regjeringen er positiv til at staten deltar med sin andel i den varslede fortrinnsrettede emisjonen i Norsk Hydro ASA i forbindelse med Hydros foreslåtte kjøp av aluminiumsvirksomheten til brasilianske Vale S.A.

– Hydro vil med transaksjonen kunne styrke sin strategiske posisjon blant annet gjennom å sikre tilgang til råvarer. Hydro er et viktig norsk selskap som er ledende i sin bransje, og vi støtter investeringer som sikrer en fortsatt god industriell utvikling av selskapet. Jeg mener deltakelse i emisjonen vil være en god investering for staten, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Det planlagte kjøpet er en av de største transaksjonene et norsk selskap har vært involvert i. I forbindelse med kjøpet planlegges det en fortrinnsrettsemisjon på ca. 10 milliarder kroner. Videre er det avtalt at Vale får 22 prosent av aksjene i Hydro etter emisjonen. Det medfører at øvrige aksjonærers eierandeler reduseres, også statens andel.

– Vale og Hydro har en lang historie sammen. At Hydro nå kjøper Vales aluminiumsvirksomhet og at Vale trer inn på eiersiden vil gi Hydro tilgang til viktig industriell kompetanse, samtidig som det gode samarbeidet selskapene i mellom videreføres og forsterkes, sier Giske.

– Staten har forretningsmessige mål med eierskapet i Hydro, men som vi sa i eierskapsmeldingen skal eierskapet også bidra til å opprettholde hovedkontorfunksjonen i Norge, sikre industriell kompetanse, videreforedling, arbeidsplasser og god forvaltning av naturresurser. Det er viktig for staten å forbli en stor og langsiktig eier i Hydro. Staten har derfor som ambisjon på sikt å bringe sin eierandel opp mot 40 prosent, sier nærings- og handelsministeren.

Regjeringens tilslutning gis med forbehold om at Stortinget gir sitt samtykke og at statens eierandel i selskapet skal være minimum 34 prosent etter at transaksjonen er gjennomført. Det forutsettes videre at emisjonsvilkårene er akseptable og markedsmessige og at det ikke fremkommer ny vesentlig informasjon frem mot ekstraordinær generalforsamling. Statens andel i emisjonen vil i så fall utgjøre ca 4,4 milliarder kroner.

Emner

  • Politikk