Velferdsetaten

JobbUng – gir unge utsatte starthjelp inn i arbeidslivet

Nyhet   •   jun 14, 2017 10:29 CEST

JobbUng-prosjektet har fått tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til å starte prosjektet.

– Vi ønsker å bidra til kvalifisering og inkludering av ungdom med ingen eller liten arbeidserfaring. Deltagerne får tett oppfølging av våre miljøterapeuter underveis, sier Nana Mensah, SaLTo kriminalitetsforebygging i Oslo i Uteseksjonen.

JobbUng er startet opp i forlengelsen av at Uteseksjonen kartla unge menn i rusmiljøet på Vaterland i rapporten «Under brua». Her kom det frem at de unge mennene ønsker seg ut av miljøet, men opplever det som utfordrende å få til en endring. De ønsker seg et sted å bo, en jobb, familie og gode venner.

– Vi håper å motvirke og dempe rekruttering til utsatte miljøer i sentrum, ved at prosjektet kanaliserer sentrale ungdommer til andre positive mestringsarenaer der de får tett oppfølging. I tillegg legges prosjektet til sommerferien når flere fritidstiltak i byen har et redusert tilbud, sier Mensah.

Bydelene og frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for å rekruttere ungdom til tiltaket. JobbUng er på stadig jakt etter samarbeidspartnere i næringslivet, som ønsker å gjøre en forskjell for ungdommene.