Gå videre til innhold

Kontakter

Gunnar Omsted

Gunnar Omsted

Pressekontakt Seniorrådgiver, Medier og formidling Pressekontakt 93654386
Jesper Harbo Andersen

Jesper Harbo Andersen

Chief scientist NIVA Denmark +45 203 13 221
Sissel B. Ranneklev

Sissel B. Ranneklev

Seniorforsker Miljøgifter +47 411 08 707
Jan-Erik Thrane

Jan-Erik Thrane

Forsker, ph.d Ferskvannsøkologi 911 44 074
Øyvind Garmo

Øyvind Garmo

Forsker og regionsleder Miljøkjemi og teknologi 91724722
Eli Rinde

Eli Rinde

Seniorforsker marin biologi +47 901 24 941
Åse Åtland

Åse Åtland

Forskningsdirektør Akvakultur +47 901 47 510
Sigrid Haande

Sigrid Haande

Forsker, ph.d Ferskvannsøkologi +47 997 13 275
Ingrid Nesheim

Ingrid Nesheim

Seniorforsker, ph.d. Vann og Samfunn +47 406 49 410
Morten T. Schaanning

Morten T. Schaanning

Seniorforsker Miljøgifter +47 992 30 782
Eva Ramirez-Llodra

Eva Ramirez-Llodra

Seniorforsker, ph.d. Marin biologi 982 94 145
Sissel Ranneklev

Sissel Ranneklev

Seniorforsker, ph.d. Akvatiske miljøgifter +47 41108707
Andrew King

Andrew King

Forsker, ph.d. Marin biogeokjemi og oseanografi +47 98227725
Hilde Cecilie Trannum

Hilde Cecilie Trannum

Seniorforsker, ph.d Marin forurensning +47 90595603
Jannicke Moe

Jannicke Moe

Seniorforsker 90898108
Jens Thaulow

Jens Thaulow

Forsker PhD Ferskvannsøkologi 46794656
Kasper Hancke

Kasper Hancke

Seniorforsker +47 9822 7783
Susanne Schneider

Susanne Schneider

Seniorforsker Ferskvannsøkologi 98294098
Malcolm Reid

Malcolm Reid

Forskningsleder Environmental Chemistry and Technology 94889545
Atle Hindar

Atle Hindar

Seniorforsker Nedbørfeltprosesser 90516045
Line Johanne Barkved

Line Johanne Barkved

Forsker, NIVA Vann og samfunn
Hans Fredrik Veiteberg Braaten

Hans Fredrik Veiteberg Braaten

Forsker, NIVA
Anders Ruus

Anders Ruus

Seniorforsker, Professor II
Anders Gjørwad Hagen

Anders Gjørwad Hagen

Forskningsleder Forskningsinfrastruktur 95928778
Amy Lorraine Lusher

Amy Lorraine Lusher

Forsker, PhD, NIVA
Wenting Chen

Wenting Chen

Forsker, ph.d Vann og samfunn 99329758
Hartvig Christie

Hartvig Christie

Seniorforsker Marin biologi 41560688
Thorjørn Larssen

Thorjørn Larssen

Forskningsdirektør Ferskvannsmiljø 41503043

Yan Lin

Forsker, PhD Nedbørfeltprosesser 41768886
Inger Lise Nerland Bråte

Inger Lise Nerland Bråte

Doktorgradsstipendiat Økotoksikologi +47 97114333
David Pettersen Eidsvoll

David Pettersen Eidsvoll

Forskningsassistent Økotoksikologi 466 600 14

Solrun Figenschau Skjellum

Forskningssjef for bærekraftig samfunnsutvikling Forskning + 47 92 21 17 45

Caroline Enge

Pressekontakt Forskningsassistent, seksjon for vann og samfunn Kommunikasjon, forskning +4745447990

Forskning for en bærekraftig framtid

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Økernveien 94
0579 Oslo
Norge