Pressemelding -

Danske RUBOW arkitekter blir en del av Norconsult

Norconsult overtar det danske arkitektselskapet RUBOW og styrker dermed sitt tverrfaglige fokus. Tett samarbeid mellom ingeniører og arkitekter er en viktig suksessfaktor for Norconsult. Dette forsterkes gjennom oppkjøpet av RUBOW arkitekter.

RUBOW arkitekter er en av de ledende aktørene innen arkitektur i Danmark, og selskapets kompetanse er spesielt etterspurt i offentlige byggeprosjekter og innen landskapsarkitektur. Etter oppkjøpet vil selskapet beholde navnet RUBOW arkitekter, og de ca. 100 medarbeiderne blir en del av Norconsult-konsernet. Med RUBOW arkitekter på laget vil Norconsult i Danmark ha ca. 50/50 prosent arkitekter og ingeniører, og totalt 360 medarbeidere.

Med dette oppkjøpet har Norconsult-konsernet totalt ca. 850 arkitekter.

– Danmark er et viktig marked for Norconsult. Med de dyktige medarbeiderne fra RUBOW arkitekter, styrker vi oss ikke bare i Danmark, men i hele Norden. Dette vil skape positive synergier i hele konsernet, og oppkjøpet er helt i tråd med vår strategi om å utvide vårt nordiske fotavtrykk. Vi ser frem til å følge utviklingen videre, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

Norconsult lanserte nylig en ny og utvidet konsernledelse der både Sverige og Danmark er representert, noe som er med på å styrke den nordiske satsingen. Thomas Bolding Rasmussen er administrerende direktør i Norconsult i Danmark, fra 1. mai også fast medlem av Norconsults konsernledelse.

– For å realisere de beste byggeprosjektene og være ledende innen integrert design, kreves tettere samarbeid mellom de ulike fagene. Vi ønsker RUBOW arkitekter hjertelig velkommen og ser frem til spennende prosjekter i tiden som kommer, sier Thomas Bolding Rasmussen.

Øverste divisjon

Etter oppkjøpet vil Norconsult ha over 170 arkitekter i Danmark, og blir dermed blant de største arkitektvirksomhetene i Danmark.

– Oppkjøpet betyr at vi rykker opp i øverste divisjon i dansk arkitektbransje. Jeg er sikker på at dette vil styrke oss internt og samtidig gi våre kunder økt verdi i form av høy arkitektonisk kreativitet og kvalitet, sier Thomas Bolding Rasmussen.

Driften av RUBOW arkitekter vil langt på vei fortsette som før, men virksomheten vil i større grad involvere ingeniørene i tidlig fase av prosjektutviklingen. Ifølge de tre partnerne og direktørene i RUBOW arkitekter, Lars Bo Lindblad, Lars Hetland og Susanne Hansen, vil det tette samarbeidet med Norconsults arkitekter og ingeniører gi større rom til kreativ utfoldelse og faglig utvikling.

– Vi er glade for at RUBOW arkitekter blir en del av et utviklingsorientert, skandinavisk rådgivningsselskap. Vi ser frem mot fremtidig vekst, der både kompleksitet og krav til bærekraft og helhetsorienterte løsninger øker. Med Norconsult kan vi bli bedre sammen; det tette samspillet tidlig i prosjektene vil sikre effektive og solide arbeidsprosesser, og er med på å styrke kvaliteten i våre prosjekter. Vi jobber for å skape rammer der mennesker trives, og for at vår arkitektur blir en katalysator for en bærekraftig samfunnsutvikling. Det kan vi klare sammen med Norconsult, sier Lars Bo Lindblad.

Han legger til at han opplever det som en klar styrke å bli en del av et selskap som er 100 prosent eid av medarbeiderne.

**

Om Norconsult i Danmark
Etter oppkjøpet av RUBOW arkitekter har Norconsult i Danmark 360 medarbeidere. Virksomheten har hovedkontor i København (Herlev) samt kontorer i Kalundborg, Aarhus, Aalborg og Viborg.

Om RUBOW arkitekter

RUBOW arkitekter A/S består av både unge og erfarne arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, miljøsertifiseringskonsulenter, konstruktører, ingeniører og byggøkonomer. Virksomheten spenner fra overordnet tegning til detaljprosjektering og byggeledelse. RUBOW arkitekter har en bred portefølje som omfatter skolebygg og institusjoner, kultur og fritid, helse, pleieboliger og boliger samt renovering, transformasjon, landskap og byrom.

Related links

Emner

  • Bygg, eiendom

Kategorier

  • økonomi og konsern
  • plan og arkitektur
  • danmark

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden, med virksomhet som spenner over fire verdensdeler. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Av selskapets 4 600 medarbeidere arbeider i overkant av 3 300 i Norge. Norconsult har mer enn 100 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. Selskapet er eid av medarbeiderne. (Tall per 01.01.2021)

Kontakter

Kjetil Ekkeren

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver PR og mediekontakt

Relatert innhold