Gå videre til innhold
Nordic Choice vant viktig mangfoldspris

Pressemelding -

Nordic Choice vant viktig mangfoldspris

Quality Hotel Sarpsborg vant den regionale Mangfoldsprisen for Viken. Juryen roser vinneren for at de har bidratt til å skape varige arbeidsplasser for etniske minoriteter i fylket.

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. Quality Hotel Sarpsborg vant i kategorien store og mellomstore virksomheter.

– Nordic Choice rekrutterer fra den delen av arbeidsstyrken i Norge som ofte har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet, og legger på den måten til rette for utvikling og vekst. Virksomheten går foran som et godt eksempel på fremragende integreringspraksis da de ser potensialet som ligger i den enkelte og det samlede mangfoldet på arbeidsplassen, sier juryleder og seksjonssjef for Næring og internasjonalt samarbeid i Innlandet fylkeskommune, Trond Carlson.

Hotelldirektør ved Quality Hotel Sarpsborg Øyvind S. Hagen er en stolt og glad prisvinner. 

– Det er med stor ydmykhet, takknemlighet og stolthet vi mottar denne prisen i dag. Vi har et fantastisk mangfold i bedriften, og dette gir ytterligere motivasjon til enda større inkludering og mangfold i tiden som ligger foran oss. Vi skal tilbake til ordinær drift og ta tilbake vårt marked, dette krever mange nye medarbeidere som skal rekrutteres og det skal vi klare sammen med våre gode partnere som bringer enda større grad av mangfold til Quality Hotel Sarpsborg, sier Hagen. 

Mangfold lønner seg
Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen også er viktig fordi innvandrere har en vedvarende lavere jobbsikkerhet og sysselsettingsgrad sammenlignet med den øvrige befolkningen.

– Etnisk mangfold skaper et mer bærekraftig samfunn. Når vi ser og utnytter potensialet innvandrere sitter på, vil det styrke norsk arbeidsliv. Dette gjelder både for innovasjon, kompetanse og lønnsomhet, sier Rieber-Mohn.

Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels, fremhever at mangfold er selve grunnmuren i Nordic Choice Hotels og at mangfoldsprisen derfor betyr ekstra mye for selskapet.

– Quality Hotel Sarpsborg gjør en fremragende jobb med inkludering og integrering, og jeg føler meg heldig som med stolthet kan si at samtlige av våre hoteller bidrar til et inkluderende arbeidsliv, men først og fremst ansetter dyktige og kompetente mennesker, sier Silseth.

Regionale og nasjonale prisutdelinger
Det er IMDi og Kunnskapsdepartementet som deler ut Mangfoldsprisen. I disse dager deles den ut til 22 vinnere i 11 fylker, innen to kategorier: én for små virksomheter, og én for mellomstore og store virksomheter. Begge vinnerne i Viken skal nå konkurrere på nasjonalt nivå mot tilsvarende vinnere fra alle fylker.

Det er en nasjonal jury som avgjør hvilke virksomheter som til slutt vinner gull, sølv og bronse innen hver kategori, i tillegg til «Årets mangfoldsvirksomhet». Sistnevnte deles ut til én av de to gullvinnerne. De nasjonale prisene deles ut av kunnskaps- og integreringsministeren på IMDis årskonferanse den 19. november.

Om prisen

 • Vinnerne kåres ved hjelp av seks regionale og én nasjonal jury
 • Små virksomheter regnes som virksomheter med inntil 19 ansatte/årsverk.
 • Mellomstore og store virksomheter regnes som virksomheter med 20 eller flere ansatte/årsverk
 • Tildelingskriteriene ligger til grunn for prosessen med å finne vinnerne av prisen. Det er avgjørende at mangold i virksomheten i seg selv ikke er tilstrekkelig. Vinnerne skal blant annet kunne vise til god bruk av innvandreres kompetanse, vise til etnisk mangfold på virksomhetens ulike nivåer og kategorier samt jobbe strategisk med å øke det etniske mangfoldet.
 • Les mer på; www.mangfoldsprisen.no


Juryens begrunnelse:

“Virksomheten er en mangfoldig arbeidsplass der de ansatte ivaretas på en forbilledlig måte. Det er etablert gode og ryddige arbeidsrammer, og det jobbes strategisk med en karrierevei for den enkelte medarbeider. Quality Hotel Sarpsborg rekrutterer også fra den delen av arbeidsstyrken i Norge som ofte har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet og legger til rette for utvikling og vekst for medarbeiderne. Virksomheten går foran som et godt eksempel på fremragende integreringspraksis da de ser potensialet som ligger i den enkelte og det samlede mangfoldet på arbeidsplassen.

Vi gratulerer!”


Juryen i Region Øst

 • Juryleder Trond Carlson, Innlandet fylkeskommune, seksjonssjef/Næring og internasjonalt samarbeid, mob; 995 04 230
 • Taban Borhan, Viken fylkeskommune, rådgiver/Entreprenørskap og næringsrettet kompetanse
 • Iver Erling Støen, LO Innlandet, regionleder
 • Siri Baastad, NHO Viken Oslo, informasjonssjef
 • Hanne Merete Dille, NAV Innlandet, seniorrådgiver/Avdeling for tjenesteutvikling
 • Wivi-Ann Bamrud, Kongsberg næringsforum, daglig leder

For mer informasjon, kontakt:

Hotelldirektør Øyvind S. Hagen, Tlf. 909 18 399, oyvind.hagen@choice.no

IMDis pressetelefon på 917 55 351, eller epost: presse@imdi.no

Emner

Regions


Nordic Choice Hotels er et av Nordens største hotellkonsern med over 200 hoteller. Selskapet markedsfører kjedene Comfort Hotel®, Quality Hotel™, Clarion Hotel® og Clarion Collection samt 34 frittstående hoteller. Alle hoteller er miljøsertifisert etter ISO 14001.

Kontakter

Bettina Flatland

Bettina Flatland

Pressekontakt Director of Communications +47 975 98 000
Geir Økland

Geir Økland

Pressekontakt Senior Communications Advisor +4748272656

Trude Laberg

Pressekontakt Communications Advisor

Et av Nordens største hotellkonsern

Nordic Choice Hotels er et av Nordens største hotellkonsern med over 215 hoteller. Selskapet markedsfører kjedene Comfort Hotel®, Quality Hotel™, Clarion Hotel® og Clarion Collection Hotel samt 38 frittstående hoteller. Alle hoteller er miljøsertifisert etter ISO 14001.

Nordic Choice Hotels
Frederik Stangs gate 22-24
P.O. Box 2454 Solli 0201 Oslo
Besøk våre andre nyhetsrom