Gå videre til innhold
Statsautorisert revisor Rune Jalving orienterte medlemmene i Oslo og Akershus om selskapsform. I bakgrunnen drosjeeier Liv Maren Berg i Oslo Taxi.
Statsautorisert revisor Rune Jalving orienterte medlemmene i Oslo og Akershus om selskapsform. I bakgrunnen drosjeeier Liv Maren Berg i Oslo Taxi.

Nyhet -

Anbefaler ikke aksjeselskap

Enkeltmannsforetak eller aksjeselskap? Mange drosjeeiere vurderer dette når det siste blir lovlig fra neste sommer. Men statsautorisert revisor Rune Jalving anbefaler ikke å omdanne til AS for ”vanlige” drosjeeiere.

Nts avdelinger i Oslo og Akershus samlet mange interesserte medlemmer da temaet ble belyst på et medlemsmøte den 27. november. Jalving, med 24 år bak seg fra samarbeid med ODI, gikk detaljert gjennom prosessen, samt fordeler og ulemper ved å omdanne enkeltmannsforetak (ENK) til AS.

Myndighetene legger vekt på at organisasjonsform ikke skal gi store utslag økonomisk eller skattemessig. Forskjellene er derfor ikke svært store om man velger den ene eller andre formen i små virksomheter. Men AS kan koste noe mer, blant annet fordi det er flere formaliteter å passe på.

Minst 600.000 i lønn

Jalving mener løyvehavere flest, som fortsatt skal ha firma alene, ikke vil ha noen fordel av AS før overskudd før lønn har passert en million. Minst 600.000 kroner i lønn bør det da være grunnlag for, og i tillegg bør det være overskudd som kan beholdes i virksomheten eller etter hvert tas ut som utbytte. Inntil 617.500 kroner er det lavere skatt på lønn enn utbytte. Først over 700.000 kan det lønne seg å ta noe som utbytte.

Glenn Tuxen sa at økt pensjonssparing er en god måte å disponere overskudd i et ENK på, og han velger selv å fortsette med det framfor å ta utbytte gjennom et AS.

Skatt på inntekt og utbytte blir uansett omtrent det samme. Utbytte beskattes ved uttak.

Hvis man ønsker å drive stort, eller sammen med andre, kan AS ha mer for seg, mente Jalving.

Skattefri omdanning

Omdanning fra ENK til AS kan gjøres skattefritt, og gjelde fra 1. januar dersom det registreres innen 30. juni. Det må være en positiv egenkapital på minst 30.000 kroner. Med nødvendig bistand vil en omdanning koste rundt 20.000 kroner, herav 5.570 kroner til Foretaksregisteret. En revisor må bekrefte omdanningen.

Å stifte et AS uten omdanning fra ENK, ville Jalving ikke anbefale. Verdsetting av bil og andre aktiva vil fort utløse skatteplikt hvis en takst gir høyere verdi enn det bokførte ved en avvikling av ENK.

AS gir en del merarbeid i overgangsfasen. Alle forbindelser må varsles, regninger må være stilet til riktig juridisk enhet, og det må skilles skarpt mellom økonomien i AS-et og privat. Det er for eksempel forbudt å låne penger av eget AS.

Rettigheter som ansatt

I et AS blir man ansatt i eget selskap, og må betale og innberette lønn, skatt og arbeidsgiveravgift regelmessig. På den annen side har man ansattes rettigheter ved sykdom.

Som daglig leder i eget AS er man ikke beskyttet av arbeidstidsbestemmelsene, eller lønnsgarantiordningen ved konkurs, men det er andre ansatte.

I eget AS kan man være både styreleder, daglig leder og ansatt. Ingen andre kreves i styret.

Ifølge Jalving blir det litt mer skatt i et AS enn ENK med samme inntektsgrunnlag, og det koster altså litt mer å drifte et AS, spesielt hvis man ikke fører regnskapet selv. Årsoppgaver skal følge formalkrav og frister. Lånevilkår og leasing kan også ofte være dårligere for et AS.

Avskrivning av bil er det samme i begge former. Skatt på bil avhenger av listepris.

Hvis man omdanner til AS og angrer seg etter en tid, kan man ikke omdanne tilbake. I så fall må AS-et oppløses, noe som også koster penger og krever formalia.

Fylkesavdelingene har fått Jalvings presentasjon, som er tilgjengelig for medlemmene.

AH

(Fra bladet TAXI nr 7, 2019) 

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.