Gå videre til innhold
​Anmoder til vaksineprioritering

Nyhet -

​Anmoder til vaksineprioritering

Anmoder til vaksineprioritering

28. september 2020 sendte direktør, Hanne Skåle Thowsen, i Norges Taxiforbund en sterk anmodning til FHI om at drosjesjåfører får vaksineprioritering. FHI har ikke besvart henvendelsen fra forbundet, og av den grunn fulgte forbundet opp med en ny. Så flere årsaker er behovet påtrengende for at drosjesjåfører bør bli prioritert.

Dette skriver direktøren: 
For det første er drosjesjåfører en svært utsatt yrkesgruppe. Majoriteten av persontransporten går nå til og fra sykehus og teststasjoner med syke mennesker. Selv om drosjesjåførene har strenge smittevernstiltak med rengjøring av bil mellom hver passasjer, fysisk avskjerming, kun tillatelse til transport av en til to passasjerer på hver tur og krav om munnbind til seg selv og passasjer, så er de likevel høyt oppe på smittestatistikkene som yrkesgruppe som er særlig utsatt for smitte og kan da potensielt videreføre smitte til andre sårbare grupper, for eksempel pasienter til kreftbehandling.

For det andre oppgir helsedirektoratet at ca 80 prosent av covid-19 smitten er nå muterte virus, som både er mer smittsomme og gir mer alvorlig sykdomsforløp. Dette øker risikoen for at yrkesgruppen kan bli ytterligere utsatt for smitte og potensielt øke risikoen for å være smittebærer i inkubasjonstiden. Det kan også være at avskjermingstiltakene ikke lenger er tilstrekkelig ettersom viruset i større grad er luftbåren enn tidligere. Å holde to meters avstand i en ordinær drosje er fysisk umulig.

For det tredje er drosjetransport viktig for beredskapen i Norge og definert av Regjeringen som kritisk samfunnsfunksjon. I enkelte områder i Norge er det svært lav tilgang på drosjer og det øker risikoen for at disse områdene blir uten drosjeberedskap hvis alle sjåfører er i karantene/isolasjon. Det gjør det svært sårbart i distriktene ved for eksempel akutt syketransport som alternativt må utføres av ambulanse.

Av disse årsaker anmoder vi nok en gang om at drosjesjåfører prioriteres i vaksinekøen, slik at smitterisikoen ved persontransport kan reduseres.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.