Gå videre til innhold
Bedrifter med mer enn 30 prosent omsetningssvikt skal få hjelp

Nyhet -

Bedrifter med mer enn 30 prosent omsetningssvikt skal få hjelp

Tirsdag formiddag la regjeringa frem en ny koronakrisepakke på 17,7 milliarder kroner.

– Tiltakene skal bidra til å trygge jobber og hjelpe bedrifter som er rammet på grunn av smitteverntiltakene, sa Jan Tore Sanner på pressekonferansen.

Finansministeren påpeker at de siste tiltakene rammer større deler av næringslivet. Det vil kompensere mer og flere i en periode, sa Sanner.

Dette er noen av tiltakene som ble lagt frem:

Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende som har koronafravær foreslås videreført til 31. mars 2021. Det skal koste en milliard kroner i 2021.

Videreføring av høyere dagpengesats frem til 31. mars 2021, noe som er anslått å koste 700 millioner kroner i 2021.

Videreføring av midlertidig regelverket for omsorgspenger under koronapandemien frem til 30. juni 2021. I tillegg får foreldre doble kvoter med omsorgspenger i 2021. Dette vil koste 195 millioner kroner i 2021.

I forbindelse med behandlingen av Prop. 142 S (2019–2020) ble kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere besluttet videreført ut 2020.

Ordninga omfatter bedrifter som har hatt mer enn 30 prosents omsetningssvikt i forhold til i fjor.

For september og oktober vil bedrifter kunne få dekket inntil 60 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader. For november og desember støttes inntil 70 prosent. Regjeringa vil gjøre en ny vurdering av støttenivået over nyttår.

Ordninga blir søkbar over nyttår. Den skal administreres av Brønnøysundregistrene. Det kreves en kontroll, av enten en revisor eller autorisert regnskapsfører, i forkant av at søknad blir sendt inn. Det er lagt opp til rask, automatisk saksbehandling.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.