Gå videre til innhold
​Blir det en reell høring?

Nyhet -

​Blir det en reell høring?

Elin Ørjasæter har helt rett: Drosjenæringen blir selve lakmustesten på om regjeringen vil innføre løsarbeidersamfunn i Norge, eller ikke.

Vi har grunn til uro. Slik departementets høringsutkast er skrevet, er det lagt til rette for en virksomhet som Uber og lignende utenlandske selskaper, som står i kø for å kaste seg over et lokalt drosjemarked – uten å tilføre noe som helst nytt. Bare dårligere vilkår for dem som kjører.

Lista legges så lavt som overhodet mulig, og vi har jo sett hvem i regjeringspartiene som har drevet debatten. Nedrakking av drosjenæringen, propaganda for underskuddsforetaket Uber. Ingen bekymring for løsarbeidersamfunnet, ingen analyse av hva som gikk galt i Oslo.

Lakmustesten vil bli veldig tydelig. På fagkonferansen og i de høringsuttalelsene som alt er kommet, flommer det av saklige og kunnskapsbaserte innvendinger fra andre enn næringen selv.

- Det er ikke slik vi får en seriøs bransje, sa løyvedirektøren i Oslo. - Løser ikke utfordringene, sier TØI-forskeren. - Mangelfull utredning, sier Regelrådet. - Vi trenger aktiv drosjepolitikk, ikke deregulering sier Trøndelag.

Den kunnskapen som er neglisjert i høringsutkastet vil bli lagt på bordet i rikt mon i høringen. Etter det får vi se om den har vært reell, eller bare et skuebrød. Målet fra Uber-lobbyen innad i regjeringspartiene har vært uttalt hele veien.

Høyres fremste folk i departementet og transportkomiteen skal ha takk for at de stiller opp i møter med oss, også på fagkonferansen. Men det foregår ingen reell dialog. De hører lite på rene faktaopplysninger. Ideologi trumfer kunnskap, slik vi har påpekt før.

Werp og Orten blir flakkende i blikket når de spørres direkte om hvorfor delingsøkonomien skjøv ut samfunnsoppdraget. – Nei, det handler ikke om delingsøkonomi. Nei, samfunnsoppdraget er ikke avlyst, sier de. Men hvorfor står det motsatte i partiprogrammer og regjeringsplattform?

Hvorfor sier transportkomiteens leder at ”konkurranse fungerer i mitt hode”, når han ikke kommenterer hvorfor konkurransen i Oslo ga motsatt resultat av det som var tilsiktet? Hvorfor kan ikke kunnskapspartiet Høyre lære av erfaring? Hvorfor snakker dere bare om teknologi – som om det er saken?

Jeg kan faktisk ikke huske at det er sagt ett positivt ord om drosjenæringen i offentligheten fra noen i regjeringspartiene på flere år. Det er ikke fordi næringen ikke fortjener det. Gjøvik Taxi er mer typisk for norsk drosjenæring enn noe annet. (De vant kommunens servicepris i høst).

Problemet er at arenaen er overlatt til PR-byråer og propaganda, som har innbilt unge at drosjeturer kan tilbys til halv pris. Mens baksiden av medaljen skjules.

Hvis dere mener alvor med høringen, vil forslaget bli vesentlig endret før det fremmes for Stortinget – og utsiktene til å drive taxiløyver på hobbybasis blir stengt.

Da får vi se om kunnskap og samfunnshensyn biter, eller om det hele bare var skuebrød i kampen for løsarbeidermodellen. I så fall blir det kamp fra flere enn drosjenæringen.

Sjokket med avgiftsøkningen i statsbudsjettet føyer seg inn i rekken av skuffelser fra den borgerlige siden. Vi er partipolitisk nøytrale, men høyresiden ødelegger tilliten.

Det positive er at opposisjonen stiller opp, og viser med sin grundighet at de forstår hva det handler om. De vil ikke la regjeringen slippe unna med lettvintheter.

Neste år fyller Norges Taxiforbund 100 år. Det blir et spennende år for næringen.

God jul og godt nyttår til alle dere som nå stiller opp døgnet rundt for å kjøre feststemte nordmenn til og fra. Vis yrkesstolthet og glede, så sees vi på nyåret til den store politiske dysten.

Øystein Trevland.

(Øysteins hjørne i bladet TAXI nr 7, 2018)

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.