Gå videre til innhold
Foreløpig forslag til statsbudsjett slår negativt ut for taxinæringen
Foreløpig forslag til statsbudsjett slår negativt ut for taxinæringen

Nyhet -

Dagens regjering foreslår et budsjett som gjør det dyrere for taxinæringen

I dag la Jan Tore Sanner frem Solbergregjeringens siste forslag til statsbudsjett. Et budsjett som belager seg på en vekst på 3,9 prosent i fastlandsøkonomien i 2021 og 3,8 prosent i 2022.

Det foreslåtte statsbudsjettet inneholdt et par punkter som vil ha betydning for taxinæringen. Utgiftene økes med 2,5 prosent, sammenliknet med budsjettet fra 2021. Til tross for dette foreslår regjeringen å bruke 84,4 mrd. mindre av oljepengene, noe som gjør at man holder seg godt under handlingsregelen på 3 prosent.

Økning i CO2-avgiften
Den mest slående endringen for taxinæringen er den store økningen i CO2-avgiften. CO2-avgiften på bensin øker med 41 øre fra 1,37 kr til 1,78 kr per liter. Dette tilsvarer en økning på tilnærmet 30 prosent. Avgiften på diesel øker med 47 øre fra 1,58 kr til 2,05 kr per liter. Denne økningen er på 29,75 prosent, altså også tett opp under 30 prosent.

Kjøp av biler som går på fossilt drivstoff vil bli dyrere fremover. CO2-komponenten i engangsavgiften for biler med utslipp over 87 gram CO2 pr. km, økes med 36,8 prosent.

Avgifter 
Regjeringen kommer også med forslag om å øke miljø- og bilavgifter med 3,7mrd. 

Økning i samferdselsbudsjettet
Regjeringa forslår å øke samferdselsbudsjettet til 84,6 mrd., noe som tilsvarer en økning på 3,1 prosent.


Emner

Tags

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, medlemsblad 45012248
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.