Gå videre til innhold
Peter Frølich (H) og Sveinung Rotevatn (V) brukte sine partiers landsmøter til nye PR-utspill for det kriminelle selskapet Uber. Vet partiene hva de driver med? (Faksimile fra Facebook fra tidligere).
Peter Frølich (H) og Sveinung Rotevatn (V) brukte sine partiers landsmøter til nye PR-utspill for det kriminelle selskapet Uber. Vet partiene hva de driver med? (Faksimile fra Facebook fra tidligere).

Nyhet -

Dere skal vite hva dere gjør

Regjeringspartiene fortsetter å herje med drosjenæringen. Landsmøteutspillene til fordel for Uber er oppsiktsvekkende all den stund samferdselsministeren har sagt at det skal gjelde samme regler for alle, også under nye lovregler.

Hva er da hensikten med fortsatt å omtale drosjeløyver som teknologi og delingsøkonomi, slik budskapet er fra Høyres og Venstres landsmøter? Hva er hensikten med å ønske et kriminelt og skattesnytende selskap tilbake – på vilkår som er helt andre enn det selskapet selv baserer seg på?

Partiene lar tilhengere av kriminelle Uber få være deres talspersoner utad mot drosjenæring og allmennhet. Verken Frølich eller Rotevatn har noen som helst innsikt i, eller kontakt med hverdagen til landets drosjeeiere. De viser oss bare kunnskapsløs forakt.

Det er svært provoserende at slike talspersoner får holde på. De er justispolitikere og har ikke en gang grunnleggende rettskaffenhet.

Hva slags Uber er det de vil ha tilbake?Dersom selskapet og deres sjåfører skal følge lover og betale skatter og avgifter, kan de bare oppnå lavere priser enn andre på basis av sosial dumping.

Er det virkelig et slikt arbeidsliv Høyre og Venstre vil ha, eller forstår ikke partiene hva de selv holder på med?

Vi stoler fortsatt på at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener alvor når han har en annen holdning til dette – både med hensyn til drosjenes samfunnsoppdrag i hele landet og inntjeningen for dem som skal arbeide i næringen.

Han har like fullt en stor utfordring når han skal kombinere dette med en oppheving av antallsreguleringen, og tilrettelegging for ”nye aktører”.

Vi går ut fra at noen i departementet kan informere statsråden om at drosjemarkedene ikke er selvregulerende, og at fri etableringsrett i seg selv vil gi massiv ubalanse i markedet.

I stedet for ”velfungerende konkurranse” får vi da ytterligere reduksjon i inntjening per løyve, mer tomgangskjøring, mindre effektivitet, flere utslipp og høyere priser.

Desinformasjonen som konkurransedirektøren og andre politiske liberalister driver, er skremmende. Det vil ha store konsekvenser for alle i næringen hvis politikk bygger på skylapper, og ikke på praktisk innsikt.

Nedgangen i kvalitet og høyere priser i Oslo og andre større byområder er direkte resultat av en feilslått politikk. Det er skremmende at politikere ikke er i stand til å se dette, men anbefaler mer av det samme.

Vi ser også av advokat Espen Bakkens uttalelser at ESAs inngripen ikke er så skrevet i stein som noen påstår. Regjeringen har et handlingsrom hvis de vil bruke det. ESA kan ikke brukes som påskudd til å ødelegge rammebetingelsene for drosjer i Norge, og bekjempe den norske modellen for arbeid og inntekt.

(Tekst fra spalten "Øysteins hjørne" i bladet TAXI nr 3, 2018. Av Norges Taxiforbunds leder, Øystein Trevland.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.