Gå videre til innhold
Elbil utviklingen

Nyhet -

Elbil utviklingen

Hittil i år økte antall registrerte kjøretøy i Norge med 15 591 (+ 0,3 prosent) til 5 638 787 registrerte kjøretøy. Det er nå 9,7 prosent nullutslippsbiler i personbilbestanden.

Det store flertallet av disse er elbiler, kun 145 biler drives av hydrogen.

TYSKLAND SATSER PÅ EL BILER, OG AVGIFTSBELEGGER SAMTIDIG UTSLIPPSBILER!

I billandet Tyskland ble det registrert 16.798 rene elbiler i landet bare i juli måned.

Sammenlignet med samme måned i fjor økte registreringene av elbiler i Tyskland med 182 prosent. Elbilandelen i Tyskland endte dermed på 5,3 prosent i juli, og det tyske bilmarkedet er som kjent gigantisk.

Noen påstår at Norge er det eneste eller beste elbillandet i Europa, selv om Norges prosentandel elbiler er høy, faller derfor litt gjennom.

Tyskland etablerer nå 100.000 kroner i elbilstøtte og krav om at bensinstasjoner skal tilby ladestasjoner, noe som sørger for at infrastrukturen også kommer raskere på plass. Samtidig skal det bli dyrere å kjøre bil som forurenser mye.

FRANKRIKE OGSÅ MED EL-OFFENSIV Frankrike har presentert planer om å støtte landets bilindustri med 8 milliarder euro. Målet er at landet skal bli Europas største produsent av elbiler, med en million produserte biler innen 2025.Frankrike har innført direkte økonomisk støtte på 12.000 euro (cirka 127.000 kr) til kjøp av elbil.

OVERGANGEN Overgangen fra forbrenningsmotorer til elektriske motorer er nok vanskelig for mange. Rekkeviddeangst – ikke minst om vinteren, usikker infrastruktur med manglende ladekapasitet og fremkommelighet. I drosjenæringen er nok dette i ferd med å endre seg. Myndighetene har mål om utslippsfrie biler i næringen, Yrkestransportforskriften gir løyvemyndighetene mulighet til å stille strenge miljøkrav og i anbudssammenheng stilles det stadig oftere krav til utslippsfrie biler.

Flere elbilprodusenter tilbyr nå kunstig motorlyd i høyttalerne inne i bilene, for å motivere sine kunder til å gå fra forbrenningsmotorer til elektrisk motorer. En morsom tanke må være å få inn lyden fra en V8 ved sportslig kjøring – kanskje i din gamle kjedelige varebil?

MARKEDET Stadig flere elbilprodusenter kommer med nye modeller. Dette gir taxinæringen stadig flere alternativer å velge mellom, nå tilbys 4-hjulstrekk, hengerkapasitet og stadig lengre rekkevidde. Det forventes å se en endring i bilparken i taxinæringen i tiden fremover, og vi skal følge denne nøye. Vi vil komme tilbake til dette i tiden fremover. Skepsisen våre medlemmer gir oss tilbakemelding om nå, ligger ofte i batterienes levetid og gjenkjøpsverdi, forståelig nok.

Samlet sett er den mest solgte elbilen i Norge nå, Audi e-tron, mens Mercedes EQC sto for den største økningen siste måned, som vi omtalte i det siste nummeret av TAXI. Vi registrerer også at både Tesla og Jaguar stadig oftere dukker opp i taxinæringen, mens både Skoda, Polestar, Lucid Air og flere andre produsenter lanserer nye spennende og aktuelle modeller i den nærmeste fremtid. Noen som også oppgir kjørelengde på mer enn 800 kilometer på en lading!

(Artikkel publisert i bladet TAXI nr 4, 2020)

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.