Gå videre til innhold
Samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth i Nordland mener enerettsmodellen er uten mening uten at pasientreiser er del av avtalen.​
Samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth i Nordland mener enerettsmodellen er uten mening uten at pasientreiser er del av avtalen.​

Nyhet -

Enerett meningsløst uten pasienttransport

Det gir ingen mening å etablere eneretter hvis ikke pasienttransporten er en del av det, og avtalene må gjelde for inntil ti år.

Dette sa samferdselssjefen i Nordland, Odd Steinar Åfar Viseth under taxikonferansen i Bodø.

Nordland fylkesting har tverrpolitisk lagt dette til grunn. – Hvis det fortsatt skal være egne anbud for pasienttransporten, har fylkeskommunen ingen makt over kjøregrunnlaget, og dermed premissene for å kunne tildele eneretter, sa Viseth.

Fylkestinget har også satt som forutsetning at de må kompenseres for økte utgifter med å administrere enerettsmodellen, i strid med departementets signal om null penger.

Den tredje forutsetningen for Nordland, er at departementet må ha en løsning på den miljø- og trafikkbelastningen som fri etableringsrett vil ha for byene.

Det er lite som tyder på at noen av disse forutsetningene vil bli oppfylt, med mindre regjeringen skroter hele forslaget.

Overetablering

Viseth pekte på enorme konsekvenser av frislipp i byene, med altfor stort tilbud. Han viste til New York, der veksten i ”ridesharing” med Uber og Lyft har ført til enorm trafikkøkning, lave lønninger, og nedgang i kollektivtransporten.

Nordland har forsøkt å være positive til enerettsmodellen som departementet har foreslått. - Vi kan få til en interessant kombinasjon av rettigheter og plikter, og etablere bestillingsruter innenfor en enerett. Men uten pasientreisene og ekstra penger som en del av det, vil det ikke gi mening, sa Viseth.

Eneretter må også kunne knyttes til postnummer, ikke bare kommuner i et fylke som Nordland, og avtalene må kunne gjelde like lenge som anbud i busstransport, opptil 10 år.

Ikke for lav terskel

Viseth viste til de betydelige dokumentasjonskravene til å benytte enerettsverktøyet. Bare i de minste kommunene vil det være enkelt å argumentere for det. – Og hvis vi ikke kan sette inn penger, vil det ikke være mulig å kjøpe de tjenestene vi i dag får gratis gjennom behovsprøvingen, sa Viseth.

Nordland støtter bortfall av hovederverv, og ville ikke ha ”dyneløfting” for å sjekke dette, men krever tilsutning til kjørekontor og garantikrav. – Vi kan ikke ha så lav terskel at antall løyver blir for høyt, sa samferdselssjefen i Nordland.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.