Gå videre til innhold
​Eneretter i Viken

Nyhet -

​Eneretter i Viken

Fylkestinget i Viken gikk enstemmig inn for at det åpnes for eneretter i 30 av kommunene i de tidligere fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

Forslaget var fremmet av fylkesrådet, og har til hensikt å sørge for et godt drosjetilbud til alle, i hele Viken. Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken, uttalte tidligere i en pressemelding at drosjefrislippet kan føre til at mange får et dårligere tilbud. Enerettene skal bidra til å dempe virkningen av dette i distriktskommunene.

– På sikt vil vi se om vi kan slå sammen enerettene med andre kontrakter, som skoleskyss og pasienttransport, for å gjøre det enda mer attraktivt å tilby drosje i distriktene. Men først må vi ha med oss fylkestinget på å vedta enerettsområdene, sa Skinnes i pressemeldingen.

Det har han nå fått, og fylkesrådet skal nå utarbeide anbudsdokumenter for en utlysing av enerettene.

Stor sett positive 

Næringen i Viken har vært positive til forslaget, og har hatt dialog med fylkesrådet underveis. I andre deler av landet er næringen mer skeptisk, og det er samme er fylkeskommunene. Særlig fordi samordning med andre kontrakter ikke er på plass.

Heller ikke Viken har lykkes med å få Pasientreiser interessert i ordningen.

Troms og Finnmark er det eneste av de andre fylkene som har vedtatt å åpne for eneretter, men sier det vil ta ett til halvannet år å forberede anbudsdokumentene.

Kontraktskjøringsavtaler forlenges

Representant for FRP, Liv Thon Gustavsen, fremmet i Viken fylkesting et tilleggsforslag om at kontraktskjøringsavtaler endres og forlenges til tre år. Hun mente blant annet at ett år gir for liten forutsigbarhet for næringen. Forslaget ble vedtatt mot regjeringspartienes stemme.

I forslaget som opprinnelig forelå var det mulig å innføre eneretter fra ett til fem år. Dette skyldes et ønske om å legge inn fylkeskommunal kjøring i anbudene for enerett. Per i dag er det er store variasjoner på lengden på de anbudene som nå er ute.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.