Gå videre til innhold
Bård Hoksrud sier utsettelse av loven er noe Frp må vurdere i dagens spesielle situasjon. (Hoksrud på NTs fagkonferanse 2014)
Bård Hoksrud sier utsettelse av loven er noe Frp må vurdere i dagens spesielle situasjon. (Hoksrud på NTs fagkonferanse 2014)

Nyhet -

Frp vil vurdere utsettelse av taxifrislipp

Fremskrittspartiet vil vurdere å være med på en utsettelse av den nye «taxiloven». Det sier Bård Hoksrud til bladet TAXI. I så fall kan det bli flertall på Stortinget for dette.

Loven skal etter planen iverksettes fra 1. juli. Norges Taxiforbund mener den må utsettes i en situasjon der næringen er kritisk rammet av korona-tiltakene. Nesten hele inntektsgrunnlaget ver falt bort.

Fremskrittspartiet har i det siste også sagt at de ønsker en mer gradvis innfasing av løyvefrislippet. I stortingsdebatten om Trygve Slagsvold Vedums interpellasjon 25. februar, sa Frps medlem av transportkomiteen, Tor André Johnsen dette:

«Jeg vil avslutningsvis gi et lite råd til statsråden: Hvis det er noe som bør endres, bør det være at taket på løyver ikke må frislippes over natten – det bør skje gradvis».

Dette ble gjentatt av Himanshu Galati under et åpent møte på Romerike nylig, men han hadde ikke svar på hvordan de tenkte å få regjeringen med på dette. Vi stilte derfor spørsmålet til Bård Hoksrud, som nå sitter i transportkomiteen igjen. I tillegg spurte vi om Frp kunne vurdere en utsettelse slik situasjonen nå er for næringen.

Hoksrud svarte dette på e-post til TAXI:

«Vi er i en helt spesiell situasjon nå, og får mange bekymringer og tilbakemeldinger fra taxinæringen. Situasjonen vi nå står midt oppe i gjør at vi må se på løsninger for taxinæringen. Så ja, vi må se på alle mulige løsninger hvor en utsettelse av lovendringen er noe vi må vurdere».

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre støttet utsettelse i et intervju med VG. SV, Sp og Rødt vil helt sikkert også støtte dette. Med Frp på laget kan det være flertall for å vurdere å utsette iverksettelse av den nye yrkestransportloven.

(Fra bladet TAXI nr 2, 2020)

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.