Gå videre til innhold
Bra at Stortinget kom med tiltak for se selvstendige som mister inntektene, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.
Bra at Stortinget kom med tiltak for se selvstendige som mister inntektene, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

Nyhet -

Glad for Stortingets tiltak

Norges Taxiforbunds leder Øystein Trevland er fornøyd med de to tiltakene som vil bety mye for drosjeeierne - nemlig redusert mva til 8 prosent, og en dagpengeordning for selvstendige næringsdrivende, tilsvarende sykepengeordningen. 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.

I tillegg er vi glad for gode løsninger for ansatte som må permitteres.

Forbundet har jobbet aktivt for å fremme sitt syn overfor politikerne som har jobbet med tiltakene i helgen. Det har også vært gode lokale medieinnslag om situasjonen for næringen. Flere politikere har da også nevnt taxinæringen som en av de mest rammede, og som det måtte finnes løsninger for.

Detaljene i forslagene kjenner vi ikke ennå, men de vil bli kjent i løpet av dagen. Saken behandles nå i Stortinget. Vi har spurt om dagpengeordningen bare gjelder ved 100 prosent inntektsstans. 

Drosjene er en viktig del av samfunnets beredskap, og bør være der selv om turene er få. Men da må sjåførene - enten de er ansatte eller eiere - kompenseres for tapet. De tjener ingen penger uten betalende passasjer i bilen. 

Situasjonen illustrerer drosjenes samfunnsoppdrag og plass i beredskap. Derfor mener taxiforbundet at regjeringen bør revurdere frislippet som skal komme fra 1. juli, og som i realiteten opphever samfunnsoppdraget. Etter 1. juli vil drosjene ikke lenger ha kjøreplikkt døgnet rundt, som i dag.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.