Gå videre til innhold
Regjeringen har vært konsekvent i sin tilrettelegging for sosial dumping i næringen, og den eneste løsningen er å gi dem en lang pause fra politisk makt, skriver taxiforbundets leder Øystein Trevland.
Regjeringen har vært konsekvent i sin tilrettelegging for sosial dumping i næringen, og den eneste løsningen er å gi dem en lang pause fra politisk makt, skriver taxiforbundets leder Øystein Trevland.

Nyhet -

Håp om betydelig bedring

Det lysner litt for næringen nå. Pandemien er på retur i det meste av landet, utelivet åpnes igjen, og taximarkedet beveger seg sakte mot gamle høyder. Samtidig er utsiktene til regjeringsskifte fra i høst gode. Da kan vi få politikere som er villig til å snakke med oss med respekt og kunnskap, og vi kan få et lovverk som kan stå seg over tid. Det kan dagens ikke.

Det er sjokkerende å se hvordan etatene som skulle kontrollere de nye aktørene i næringen (og de gamle for den del), har sviktet. De sitter på hvert sitt nes og toer sine hender. Det er åpenbart ikke gitt noen som helst politiske føringer på forhånd, om å være på alerten fra den dagen et nytt lovverk trådte i kraft.

Det setter regjeringens løfter om kontroll og like vilkår i et svært dårlig lys. Vi forlanger nå at det blir tatt tak i dette, og at ulovlighetene blir stanset. Det holder ikke at politisk ledelse i departementet påstår at Statens Vegvesen tar kontroll alvorlig, når det ikke er sant. Vegvesenet sier det selv, og ingen har sett noe til dem. Pandemien er ingen unnskyldning.

I det meste av landet er virkningen av frislippet fortsatt begrenset, og det kan hende vi rekker å få et nytt lovverk på plass før skadene blir for store. Uansett må alle seriøse sentraler og drosjeeiere stå på for å beholde initiativet og være på hugget for kunder og samfunn.

Det er positivt at Viken fylkeskommune, med drosjevennlig politisk ledelse, bidrar til at enerettsmodellen blir utprøvd. Samtidig viser en del av anbudene for pasientreiser hvordan avtaler kan vinnes av selskaper som undergraver lokalt tilbud og anstendige vilkår for sjåførene.

Det er trist at eksisterende løyvehavere i desperasjon aksepterer turer fra selskaper som dermed kommer seg inn på bymarkeder med dumpingpriser ingen kan leve av. Bare et oppgjør med løsarbeidersamfunnet kan sikre at dette ikke blir langvarig.

Det blir derfor spennende å se hvordan Fougner-utvalget behandler grenseoppgangen mellom de av oss som er reelt selvstendige, og de som bare utnyttes av kyniske plattformselskaper. Det kan ta tid før et tydelig lovverk er på plass om dette. Et viktig grep er at alle løyvehavere må være knyttet til en sentral som kan ansvarliggjøres.

Det var dette aksjonen Nei til løsarbeidersamfunn ba regjeringen om i fjor, men som den avslo. Den har vært konsekvent i sin tilrettelegging for sosial dumping i næringen, og den eneste løsningen er å gi dem en lang pause fra politisk makt.

Jeg ønsker alle i næringen en god sommer, med lysere tider på flere måter.

Øystein Trevland. 

(Øysteins hjørne i bladet TAXI nr 3, 2021)

Emner

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, medlemsblad 45012248
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.