Gå videre til innhold
506 millioner er summen av anslåtte tap i skatter og avgifter på organisert kriminalitet i persontransporten, sa direktør Roar Refseth.
506 millioner er summen av anslåtte tap i skatter og avgifter på organisert kriminalitet i persontransporten, sa direktør Roar Refseth.

Nyhet -

Halv milliard unndras av ”piratsentralene”.

120 lukkede grupper med til sammen 420.000 medlemmer opererer nå som ”piratsentraler ”på Facebook. Skatteunndragelsen utgjør over en halv milliard kroner i året.

Dette framgår av en undersøkelse Norges Taxiforbund har gjort, og som direktør Roar Refseth presenterte på taxikonferansen i Bodø nylig.

- Facebook er en digital kjempe uten samfunnsansvar. Alt vi får høre når denne kriminaliteten tas opp, er et svar fra et norsk advokatfirma om at irsk lov gjelder, og ingenting blir gjort, sa Refseth.

Noen få steder har politiet fulgt opp, og i ett tilfelle (i Fredrikstad) ble en slik gruppe nedlagt, men en ny er opprettet. Det siste er at turer også tilbys i Snapchat, som er vanskeligere å spore. I Sverige er Whats App nå størst for å formidle piratturer i sosiale medier.

Skremmende omfang

- Vi er ikke ute etter de små, som kjører noen kompiser hjem for bensinpenger, men yrkesutøverne i dette. De er mange, og virksomheten er stor, sa Roar Refseth.

- Det har et skremmende stort omfang. Ingen har lov til å være naive. Dette er organisert kriminalitet i stor skala. Mange har ikke oppfattet omfanget og alvoret.

Den svarte økonomien vokser, og profesjonelle kriminelle overtar mer av markedet. Grunnlaget for lovlig taxivirksomhet trues mange steder.

Det er en kjent sak at mersalg av alkohol og narkotika også drives fra en del av bilene i pirattaxi.

Må holde trykket oppe

Det er tatt noen lokale initiativ, der næringen og politi har gått sammen om å avsløre virksomheten. Men trykket må holdes oppe. – Vi må også sørge for å ha kapasitet til å ta unna trafikken, slik at markedet ikke legges åpent på nattestid i helgene, sa Refseth.

- Hvis vi bare har halve kapasiteten ute, ber vi om at andre tar over.

Forbundets utredningssjef, Kristoffer Fosse Hanssen, har beregnet en omsetning på 1,6 milliarder kroner i året, og 506 millioner i tapte inntekter i skatter og avgifter. Det er basert på at 15 prosent av medlemmene benytter tjenesten to ganger i uka.

- Det må til en kraftinnsats fra mange etater for å få bukt med økonomisk kriminalitet i persontransporten. Det handler ikke om kompiser som skal kjøre venner hjem, sa Roar Refseth.

A-krimsenteret i Nordland vil etablere et eget forprosjekt for å systematisere kampen mot pirattaxi.

Det fortalte Per Thomassen, som er politioverbetjent og koordinerende leder for A-krimsenteret i Bodø.

Det er etablert sju slike tverretatlige sentra i Norge, for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Politi, skatt, NAV og Arbeidstilsynet er representert i sentraene, som foruten i Bodø finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tønsberg.

Sentraene skal gå foran i kampen mot menneskehandel, sosial dumping, svart arbeid, grove brudd på arbeidsmiljøloven, ulovlig arbeid og trygdesvindel.

- Ingen etat kan vinne kampen alene, sa Thomassen.

Initiativ fra Narvik Taxi

Forprosjektet er resultat av et initiativ fra Narvik Taxi, som førte til en dialog. I likhet med Tromsø Taxi, møtte Narvik likegyldighet hos det lokale politiet. Thomassen sa han forsto næringens frustrasjon.

- Ulovlig og svart drift betyr at forbrukerne mister sitt vern, og det er selvsagt konkurransevridende mot den lovlige næringen.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.