Gå videre til innhold
Skal vi be sjåførene gå ned i lønn, eller si opp mange av dem fordi andre underbetaler sine, spør Bent Skogli, som reagerer på hvordan helseforetak bruker sin monopolmakt til å presse næringen midt en kritisk situasjon.
Skal vi be sjåførene gå ned i lønn, eller si opp mange av dem fordi andre underbetaler sine, spør Bent Skogli, som reagerer på hvordan helseforetak bruker sin monopolmakt til å presse næringen midt en kritisk situasjon.

Nyhet -

Helseforetak presser næringen

Midt i koronakrisen bruker Sykehuset Østfold anledningen til å presse drosjenæringen på pris, og vektlegger kvalitet og gjennomføringsevne til null. 

Leder i NT avdeling Østfold, Bent Skogli, er en av flere som reagerer sterkt på dette. I Sykehuset Østfolds nye anbud, som hadde innleveringsfrist til 29. januar, var pris vektlagt med 90 prosent og miljø med 10. 

Skogli viser til hvor sterkt drosjenæringen er rammet av koronakrisen, med nærmest stans i uteliv og reiseaktivitet generelt. – Midt i dette syntes regjeringen det var viktig å få flere konkurrenter for drosjenæringen gjennom den nye loven fra 1. november. 

Setter seg selv i stor fare
- Drosjesjåførene har stått midt i krisen, og kjørt syke og ikke syke, med stor fare for selv å bli smittet. Og ikke minst med fare for igjen smitte sin familie. Og mens andre har blitt klappet for og ikke minst har tjent mer enn noen gang med overtid og merarbeid, har drosjesjåføren tjent mindre enn noen gang, selv om de har holdt hjula i gang 24/7 stort sett over hele landet. 

Midt i dette skal helseforetaket legge ut nytt anbud å prioritere å presse pris, sier Bent Skogli, som også er daglig leder i Halden Taxi. 

Pris foran kvalitet
Kvalitet og gjennomføringsevne teller null prosent. Riktignok er det satt opp en mengde såkalte obligatoriske krav, som det svares ja på for å kunne være med. - Men vi vet at alle bare krysser ja, og det får ingen konsekvenser når de ikke leverer, sier Skogli. 

- Jeg er skremt av hvordan de bruker sin monopolsituasjon til å presse pris. Jeg driver også i byggebransjen, og taper jeg et anbud på å bygge et hus, så vinner jeg et annet hus i stedet. Men det finnes bare ett helseforetak, og taper vi det anbudet forsvinner ekstremt mye av inntektene. 

Så vi har valget. Skal vi fortelle våre sjåfører at de må gå ned i lønn, for at vi skal ha håp om å få beholde kjøringen, eller skal vi si at det kan vi ikke, så da får andre ta over. Så får vi heller si opp folk og biler? 

Og er det noen som vil ta kjøringen for lavere priser? Ja. Vi vet at det er selskaper som gjør det, og legger seg veldig langt ned i pris, og lar sjåførene kjøre med tap, mens sentralene fortsatt får sin sentralavgift. Jeg synes dette er usmakelig, sier Bent Skogli.

Debattinnlegg i Fredrikstad Blad
Fredriksstad Blad hadde for kort tid siden en artikkel om useriøse aktører i taxinæringen.

Ifølge regjeringen fungerer taximarkedet dårlig, og man valgte å slippe kapitalen løs med klokkertro på at det ville løse alle problemer.

Dette har ført til at drosjenæringen blir angrepet fra to kanter. Utenlandske plattformselskap som Bolt og Uber vil ta over privatmarkedet, og innenlandske lykkejegere vil ta anbudsmarkedet, skriver Thomas Jacobsen, leder i Taxisentralen AS i et debattinnlegg i Fredrikstad Blad.

Artikkelen ble publisert i TAXI 1, 2021. 

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.