Gå videre til innhold
Høring om endring i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven

Nyhet -

Høring om endring i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven

Samferdselsdepartementet (SD) og Finansdepartementet (FIN) har nå sendt ut et utkast til høringsnotat i forbindelse med endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter.

Fristen for høringsuttalelser i saken er 21. august. Norges Taxiforbund vil selvsagt sette seg ned og se på denne umiddelbart.

Her finner du alt om høringen:  Endring i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter. 

Les også direktør Hanne Skåle Thowsen i Norges Taxiforbund sin frykt rundt fjerning av taksameter. 

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Relatert innhold

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.